Senaste nyemissioner

Nyemission för trygghetsappen som vill skapa ett säkrare samhälle

Appen Zeifie skapar trygghet genom att låta användarna hjälpa varandra i utsatta situationer och för att förhindra brott. Efter en lyckad lansering genomför bolaget nu en nyemission med målet att växa geografiskt och inom helt nya användningsområden. ”Marknaden är fullkomligt enorm” säger grundaren Michaela Holtz. Idén till Zeifie fick entreprenören Michaela Holtz när hon började […]

Svenskt pumpföretag vädrar morgonluft i Kina

När Kinas regering nu satsar miljarder på att bekämpa den giftiga smoggen innebär det stora möjligheter för pumpföretaget Xavitech.

Nyemission: Svensk teknik revolutionerar beroendevården och räddar liv

Vården av alkoholberoende kostar Sverige 35 miljarder kronor varje år. Samtidigt tar åtta av tio vårdtagare som genomgår behandling återfall..

Nyemission: Svensk teknik vill ta över den globala veterinärvården

Med en unik och patenterad teknik hjälper svenska LifeAssays veterinärer att ställa snabba och korrekta diagnoser. Nu planerar man en nyemission för att ta sina produkter ut på en snabbt växande global marknad.

Nyemission: Svenska solfångare ger industrin solånga

Det svenska företaget Absolicon vill göra solfångare till standard inom industrin. Nu genomför man, tillsammans med industrin, en storsatsning på pilotanläggningar och tar ledarrollen på en marknad som värderas till tusentals miljarder.

Nyemission: Svenska Miris ska befästa sin position på potentiell miljardmarknad

Med sitt patentskyddade IR-instrument för att analysera bröstmjölk förbereder bolaget Miris erövring av en miljardmarknad och att bidra till förbättrad hälsa hos för tidigt födda barn.

Svenskt företag utvecklar ny metod för att ta fram grön diesel

Efterfrågan på HVO diesel ökar och nu väljer Colabitoil att ta in nytt kapital via en nyemission. Kapitalet ska användas för att finansiera kommande inköp av vegetabiliska oljor

Företrädesemission i FXI lägger grunden för en ny valutafond

FX International genomför en företrädesemission som ska ta in 2,3 miljoner kronor till en helt ny fond och metod för framgångsrik valutahandel med hjälp av artificiell intelligens genom handelsplattformen Genova FX™.

REALXSTATE ger ut preferensaktier till 9.25% utdelning

Bygg- och fastighetsbolaget RealXState emitterar preferensaktier till 9.25% utdelning för att möjliggöra förvärvet av byggbolaget OPP.

Nyemission för bolaget som ska revolutionera beroendevården

Med målet att revolutionera vården för alkoholister har Kontigo Care utvecklat TripleA, en produkt som förbättrar eftervården, minskar återfallen och sparar pengar för samhället.