Fördelarna med att köpa obligationer istället för aktier

Det finns både fördelar och nackdelar med att köpa aktier istället för obligationer.

Hjälp klimatet och tjäna pengar – SolTech ger ut grön obligation med 8,25 % i ränta

Nu kan du investera i SolTechs obligation med en årlig ränta på 8,25 % i 5 år och bidra till den gröna omställningen från kolkraft till solkraft.

Globala obligationsfonden hittar kontantavkastning trots nollränta

Genom att investera i företagsobligationer från nischade bolag inom defensiva sektorer siktar fonden Pareto Global Corporate Bond Fund på en årlig avkastning mellan 4-6 procent. En målsättning som blivit allt mer utmanande i den extrema räntemiljön som råder.

Tillväxtländernas obligationer skapar attraktiva möjligheter

Den historiskt låga avkastningen på obligationer skapar stora utmaningar för investerare. Amundis räntespecialister delar med sig av sina strategier för att hantera nollräntemiljön. Obligationer – Såhär ser det ut Traditionellt sett har ränteinvesteringar spelat två viktiga roller i investerares portföljer. Både som en tillgångsklass med låg, eller till och med negativ, korrelation till tillgångar med […]

Grön obligationsfond ger både makt och avkastning till spararna

Gröna obligationer är ett helt nytt sätt att investera i klimatomställningen utan att göra avkall på den finansiella avkastningen.

Därför bör du investera i den globala räntemarknaden

Ett allt för stort fokus på hemmamarknaden gör att många investerare går miste om intressanta investeringsmöjligheter. Genom att inkludera den globala obligationsmarknaden i din ränteportfölj kan du både sprida dina risker och hitta fler attraktiva investeringar. I takt med att den globala obligationsmarknaden både växer och blir mer tillgänglig får allt fler upp ögonen för […]

Gröna obligationer – en investering i framtiden

Gröna obligationer är ett helt nytt sätt att investera i klimatomställningen utan att göra avkall på den finansiella avkastningen. Storebrand/SPP är en av världens första och största placerare inom gröna obligationer och SPP Grön Obligationsfond gör det möjligt för alla att placera på en marknad som bara institutioner kommer åt idag.

SPPs Företagsobligationsfond ger ränteexponering utan ränterisk

SPP Företagsobligationsfond utgör en utmärkt grund i en fondportfölj. Ett bra sparande med ränteexponering utan ränterisker. Det säger Helena Lindahl, en av fondens förvaltare. – SPP Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer, utställda av företag med hög kreditvärdighet till låg ränterisk och helt utan valutarisk. Fonden placerar i svenska kronor och […]