Tillväxtländernas obligationer skapar attraktiva möjligheter

Abbas Ameli-Renani, Tove Bångstad och Lowendo Stevens på Amundi.

Den historiskt låga avkastningen på obligationer skapar stora utmaningar för investerare. Amundis räntespecialister delar med sig av sina strategier för att hantera nollräntemiljön.

Obligationer – Såhär ser det ut

Traditionellt sett har ränteinvesteringar spelat två viktiga roller i investerares portföljer. Både som en tillgångsklass med låg, eller till och med negativ, korrelation till tillgångar med högre risk och som en stabil inkomstkälla. Men i dagens läge har det blivit allt svårare att hitta investeringar som generar avkastning, åtminstone på de utvecklade marknaderna. För tillfället ger 30 % av alla obligationer från Eurozonen negativ ränta och 97 % av alla statsobligationer från utvecklade länder har en ränta på under 2,5 %.

– Nästa fråga blir då: hur kommer man ifrån den negativa räntan, om du använder den här delen portföljen som en källa till inkomst? Ett självklart sätt att göra detta är att öka sin risk genom att köpa obligationer med lägre kreditvärdighet, som företagsobligationer. Eller så kan du göra det genom att öka durationsrisken, säger Lowendo Stevens, Global Fixed Income Product Specialist på Amundi.

För Lowendo Stevens har en lösning varit att vända sig mer mot Europas problemländer och köpa obligationer från länder som Portugal, Spanien eller Italien. En annan väg har varit att köpa underställda lån från stora europeiska och amerikanska banker. Båda dessa strategier innebär en högre risk men enligt Lowendo Stevens gör bankernas stabilitet och ECBs politik att risken ändå är relativt begränsad.

Tillväxtmarknader allt mer attraktiva
Ett tredje och allt mer populärt sätt att hantera nollräntemiljön är att fokusera på obligationer från tillväxtmarknader.

– I tillväxtmarknaderna får du i genomsnitt en ränta på 6 % för obligationer utställda i dollar, helt utan valutarisk och med en genomsnittlig kreditvärdering på BB+. För obligationer i lokal valuta får du en genomsnittlig ränta på 6,5 %, med en genomsnittlig värdering på BBB. Så för relativt solida obligationer får du en väsentligt högre ränta, säger Abbas Ameli-Renani, Global Emerging Markets Strategist på Amundi.

En andra anledning till att tillväxtländernas obligationer ser mer attraktiva ut, är den politiska dynamiken. Enligt Abbas Ameli-Renani har många tillväxtländer, som Indien, Indonesien, Argentina och Venezuela, sett en politisk skiftning mot mer marknadsvänliga regeringar och länder som Brasilien och Sydafrika kan vara på väg åt samma håll. Detta i en tid då utvecklade marknader samtidigt står inför en förhöjd politisk risk genom hotet av Brexit och möjligheten av Donald Trump som nästa amerikanska president.

– Tittar man framåt så tror jag att förvaltningsstrukturen i tillväxtländerna de närmsta fem åren kommer att vara väsentligt bättre än den varit under de senaste fem åren, säger Abbas Ameli-Renani.

Läs mer om Amundis strategier för obligationer.

Favoriter bland tillväxtländerna

I det stora utbudet av obligationer från tillväxtmarknader pekar Abbas Ameli-Renani ut några som man på Amundi ser som de allra mest attraktiva. Den största övervikten man haft hittills i år har varit Brasilien. Landet fick nyligen sin kreditvärdighet sänkt till ”High Yield”, vilket fick många investerare att sälja sina obligationer. Enligt Abbas Ameli-Renani gjorde detta att landets obligationer blev intressanta ur ett värderingsperspektiv eftersom de blev långt mycket billigare än vad den fundamentala analysen antydde.

Ett annat Sydamerikanskt land som Amundi ser positivt på är Argentina.

– Vi har haft en gynnsam politisk utveckling där och har redan sett en stor reform av skattepolitiken. Så vi tror att Argentina kommer vara nästa favorit bland tillväxtmarknaderna, säger Abbas Ameli-Renani. 

Utifrån Amundis perspektiv är även central- och östeuropeiska obligationer positionerade för att kunna erbjuda attraktiva möjligheter. Dessa länder har liten exponering mot Kina och råvarupriser och har relativt starka ekonomier. Dessutom drar dessa länder stora nytta av de kvantitativa lättnaderna från ECB. Dock står dessa länder inför samma hot som resten av Europa om Storbritannien lämnar EU.

– Om Brexit händer så skulle det få många okända effekter. Vad viv et är dock att det skulle bli en två år lång övergångsperiod som skulle kunna bli väldigt turbulent, säger Lowendo Stevens.

Läs mer om Amundis obligtionsfonder.

Presenteras av

logo
Amundi är Europas största kapitalförvaltare och grundades 2010 genom en sammanslagning av Crédit Agricoles och Société Générales verksamheter inom kapitalförvaltning.

Amundi har sitt huvudkontor i Paris och finns sedan 2013 även i Sverige.

Amundi hade vid halvårsskiftet drygt 950 miljarder euro under förvaltning.

Du kan läsa mer om Amundi och deras fonder här:

www.amundi.com

Lär dig mer genom Amundis Research Center


Mer Läsning


Fotolia_61655108_S-777x437
Här är trenderna i världs- ekonomin som investerare behöver ha koll på

gruppbild
Här är Amundis investerings- strategi för den instabila världsekonomin

 

 


Riskinformation

 

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen