Dynamiska räntemöjligheter på tillväxtmarknader

I dagens ekonomiska klimat är låg statsskuld och hög sysselsättningen närmast en dröm för västvärldens finansministrar. Men i många tillväxtländer är denna dröm verklighet, vilket skapar intressanta möjligheter till ränteinvesteringar genom statsobligationer. Statsobligationer i tillväxtmarknader är en investeringsmöjlighet med goda förutsättningar för avkastning i förhållande till risknivån. Men för att kunna göra en god investering […]

Aberdeens förvaltningsfilosofi – enkelhet och tydlighet

Investeringar behöver inte vara komplicerade. Aberdeens aktiva fondförvaltning bygger på ledord som enkelhet och tydlighet. Det innebär att de förvaltar dina tillgångar långsiktigt och med en sund riskhantering världen över. Aberdeen Asset Management Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är […]

Local currency, hard currency, corporate bonds – vi reder ut EMD-begreppen

Räntefonder i tillväxtmarknader blir allt populärare och erbjuder goda investeringsmöjligheter men att hitta rätt investering är inte alltid enkelt. Kristina Najjar Wahlgren, Head of Business Development, Nordic Region hos Aberdeen Asset Management, reder ut de viktigaste begreppen att ha koll på. Att investera i aktiefonder på tillväxtmarknader är redan väldigt populärt men det kan också […]

Aberdeens fyra EMD-fonder – från bred exponering till frontier markets

Idag finns det fyra olika EMD-fonder inom Aberdeens fondutbud vilket gör att du nu kan erhålla såväl lite bredare exponering som mer specifik inriktning mot antingen företagsobligationer, obligationer i lokal valuta eller frontier markets – de nyaste och även minst utvecklade marknaderna. Aberdeen har lång erfarenhet av att förvalta EMD-fonder (emerging market debt-fonder) och de […]