Hydromars ska göra rent vatten för livet på månen och på Mars



Hydromars producerar absolut rent vatten, i ett slutet system, oavsett vilka föroreningar som hamnar i vattnet.

Artemis-programmet ska etablera en varaktig mänsklig närvaro på månen redan 2030 och därefter på Mars. För detta krävs återanvändning av allt vatten.

Som en förberedelse för dessa färder i rymden har European Space Agency (ESA) finansierat en test av Hydromars vattenreningsteknik i rymden. En Hydromarsprodukt kommer att ingå i testfarkosten Nyx som kommer att skjutas upp med raketen SpaceX Falcon 9 under 2025.

Samtidigt har Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Tyska Rymdstyrelsen) bjudit in Hydromars för att konstruera ett cirkulärt vattensystem för VESTA. VESTA är ett konsortium bestående av nio europeiska företag som ska skapa hållbara och långsiktiga levnadsbetingelser i rymden.

Konsortiet, som leds av DLR, omfattar förutom Hydromars, följande partners:

  • Liquifer Systems Group
  • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
  • Leibniz Institute of Agricultural Engineering and Bioeconomy
  • Coesia S.p.A.
  • International Space Asset Acceleration Company
  • Clara Venture Labs
  • BlueThink

Den internationella rymdmarknaden befinner sig i stark tillväxt. Minst sex kommersiella rymdstationer är under utveckling (Axiom Station, Starlab, Orbital Reef, Haven-1, Lunar Gateway, Max Space) och Europa har som mål att placera 40 personer på månen år 2030 (”Terrae Novae”).

Efter Hydromars utvärdering i rymden 2025 kommer bolaget att förbereda sig på att leverera slutna system till världens första kommersiella rymdstationer redan 2026–2027.

Som en del av kommersialiseringsplanen genomför Hydromars nu en emission av konvertibler. Teckningstiden är 27 maj till 11 juni 2024.

Mer information finns på Hydromars hemsida och hos bolagets emissionsinstitut, Eminova Fondkommission där du även kan teckna elektroniskt.

Gör en unik investering och bli en del av en spännande vision.

Redaktionen