CB European Quality Fund värderar prövade affärsmodellerFondens förvaltare letar efter bolag med en internrekryterad ledning som verkar i en mogen bransch där affärsmodellen sitter i väggarna och som kan leverera uthållig vinsttillväxt. En strategi som är väl inarbetad; i 15 år har samma strategi tillämpats.

– Vår filosofi, som genomsyrar all vår förvaltning, är att alla investerare ska ha en positiv avkastning, säger Carl Bernadotte, ägare och förvaltare vid det oberoende förvaltningsbolaget CB Fonder.

– Vi letar hela tiden efter bolag som står för kvalitet och som har stark balansräkning. Vidare tittar vi främst på bolag med förmåga att leverera stabil vinst och utdelningsnivå även under lågkonjunktur, som verkar i en mogen bransch, där ledningen rekryteras internt och där affärsmodellen sitter i väggarna. Ofta hamnar vi i sektorer med en oligopolsituation. Där finns goda förutsättningar att försvara marginaler även när konjunkturen går ner. Företagen är ofta marknadsledande och många är även globala i hela sin verksamhet.

Det som gör skillnad i många bolag är kvaliteten på management, menar Carl Bernadotte. Då kan man till exempel inte vara verksam i oljebranschen, som är så beroende av externa faktorer.

Läs mer om CB European Quality Fund.

Aktivt, långsiktigt och etiskt

För Carl Bernadotte och hans kollegor är det självklart att kraftigt avvika från index samt att investera långsiktigt och etiskt.

– Om ett bolag möter våra kriterier är vi intresserade. Då spelar det ingen som helst roll vilken vikt det har i Europaindex. Fonden äger idag endast 27 bolag att jämföra med index med över 400 bolag. Fonden har trots detta en lägre risk än index (mätt som standardavvikelse); vi anser att det är mindre riskfyllt att ha få innehav då vi kan hålla oss välinformerade om samtliga portföljbolag.

– Så länge bolaget möter våra förväntningar och uppfyller våra kriterier blir det kvar i portföljen. Att skapa värde och god avkastning måste få ta tid. En hög omsättning av portföljinnehaven leder garanterat till högre kostnader, dock inte garanterat högre avkastning.

– Vi investerar inte heller i bolag som är verksamma inom tobak och alkohol, vapentillverkning, spel & dobbel. Bolaget uppfyller det av FN sanktionerade regelverket för etisk kapitalförvaltning, UN PRI, och är medlem av SWESIF, Sveriges Forum För Hållbara Investeringar.

Köp fonden på Avanza eller på Nordnet.

Ett starkt 2015 – och Europa intressant

Det senaste året har varit starkt för fonden som till och med den 25 november i år avkastat över 20 % i euro räknat. Även över 10 år har fonden slagit sitt jämförelseindex, med en risk (mätt som standardavvikelse) som varit betydligt lägre.

Carl Bernadotte påpekar vidare att Europa just nu ser osedvanligt spännande ut. Utöver ECB:s  kvantitativa lättnader ser han flera skäl till en relativt stark utveckling framöver.

– Eurons fall mot dollarn gynnar de europeiska exportbolagen i allmänhet och de mycket konkurrenskraftiga tyska exportörerna i synnerhet. Samtidigt fungerar det låga oljepriset som en skattesänkning som stimulerar den inhemska konsumtionen.

Sett till det cykliskt justerade P/E-talet, Shiller P/E, ser värderingen för Europa attraktiv ut, framförallt i relation till USA. Det hänger ihop med att skillnaden i vinstmarginaler mellan Europa och USA är rekordstor (rekordhöga marginaler i USA; relativt låga i Europa), men vinstmarginalerna har historiskt konvergerat med jämna mellanrum. Tror man på ett framtidsscenario där historien upprepar sig ser framtiden ljus ut för europeiska aktier.

– Att investera i europeiska aktier när värderingen, sett till Shiller P/E, har legat vid dagens nivå har historiskt gett en god avkastning på 10 års sikt, avslutar Carl Bernadotte.

Presenteras av

cb-fonder-logo
Startdatum: 2000-06-02

PPM-nummer: 309 492

Aktuellt:
Ingår sedan januari 2015 i Morningstars aktiva PPM-portföljer

Förvaltat kapital:
640 miljoner kronor

Förvaltningsavgift:
1,5%

Active Share:
91%

Risk/avkastningsprofil:

5 av 7


Förvaltare:

Carl Bernadotte
Marcus Grimfors
Alexander Jansson

Utmärkelser:
Årets stjärnförvaltare,
Europafonder 2012 – Morningstar & Dagens Industri

Några distributörer:
Avanza 
Nordnet

Läs mer på www.cbfonder.se


Riskinformation

Investeringar i fonder är alltid förenade med en ekonomisk risk. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

För mer information se fondens faktablad, fullständiga prospekt, halvårs- samt årsredovisning som finns tillgängliga på www.cbfonder.se.

Redaktionen