DNB Asset Management tipsar om hållbara investeringarDNB erbjuder fonder som enbart investerar i företag som svarar mot höga hållbarhetskriterier. I DNBs hållbarhetsfonder ingår företag som utmärker sig och bidrar till att skapa en hållbar utveckling för framtidens samhälle. Vi bad Josefine Ekros Roth, hållbarhetsanalytiker hos DNB, att lista några tips till den som vill investera i en hållbar framtid:

1. Bestäm vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för dig – klimathotet, vapen, rent vatten, etc! Det blir mer intressant att följa dina investeringar om du själv tror på bolagets eller fondens inriktning och hållbarhetsfokus.

2. Läs på om fonderna! Alla stora fondbolag (inklusive DNB) publicerar en hållbarhetsprofil för fonder som är hållbara. Där hittar man mer information om hur fonden arbetar med hållbarhetsfrågor.

3. Undvik fossila bränslen om du vill göra en viktig insats för klimatet och framtiden! För oss på DNB är detta den viktigaste hållbarhetsfrågan.

4. Investera i framtiden! Krydda din portfölj med en fond som satsar på förnybar energi för att vara med där framtidens energi skapas, t ex DNB Renewable Energy.

Klicka här för att läsa mer om fonden.

5. Läs på om bolag som intresserar dig! Hur arbetar de med hållbarhet? Det ska synas att det är en del av bolagets affärsstrategi och inte bara en PR-exercis. Hitta bolag som du uppfattar kombinerar hållbart tänkande med goda affärer.

6. Ställ krav på dina fondbolag! Var inte lojal mot ”din bank” om de inte har hållbarhetsfonder som passar dina värderingar. Det är idag enkelt att köpa fondandelar av andra än din vanliga bank och då har du ett betydligt större utbud att välja på.

7. Njut av möjligheten till dubbel vinst med ditt sparande! Din investering kommer att hjälpa världen att växa hållbart samtidigt som du har möjlighet till god avkastning på lång sikt. Hållbara investeringar lönar sig!

Fyra hållbarhetsfonder
Alla fonder hos DNB följer bolagets etiska plattform som bygger på internationellt erkända konventioner och principer kring mänskliga rättigheter och miljö. De fyra uttalade hållbarhetsfonderna går ett steg längre och placerar i särskilt hållbara företag som bidrar till att skapa en hållbar utveckling för ekonomi, miljö och samhälle. De är DNB Global Hållbar, DNB Sverige Hållbar, DNB Renewable Energy och DNB ECO Absolute Return.

Läs mer om DNBs hållbarhetsfonder

DNB Asset Management

DNB_gradient_60x117px
DNB Asset Management är en del av Norges största bank- och finanskoncern och förvaltar kapital åt institutioner, företag och privatpersoner. Vi marknadsför ett brett utbud av DNB fonder som alla omfattas av företagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Vi på DNB tror att klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi har. Hos oss jobbar vi därför aktivt med miljö och samhällsansvar.

Läs mer om DNBs fonder

 


Riskinformation

Investeringar i fonder innebär alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns på dnb.se/fonder och som kan beställas kostnadsfritt från DNB Asset Management AB.

Redaktionen