Börssuccé för litet svenskt läkemedelsbolag

Kjell Stenberg, vd för Cyxone.

Framtiden ser ljus ut för läkemedelsföretaget Cyxone. Deras läkemedelskandidat för MS har miljardpotential och efter en succéartad börsnotering har aktien gått upp med 40 procent, på bara två månader.

För läkemedelsbolaget Cyxone, som utvecklar en lovande läkemedelskandidat mot MS, har sommaren varit minst sagt händelserik. I början av juni noterades bolagets aktie på First North. I samband med detta genomförde man också en noteringsemission, som övertecknades till 540 procent.

– Det var skönt, speciellt med tanke på att det var björnmarknad. Så det var kul men otroligt förvånande, säger Cyxones vd Kjell Stenberg som jobbat med MS-läkemedel i många år, både som ansvarig för MS-projekt på Astra Zeneca och som utvecklingschef för kanadensiska BioMS Medical.

Sedan noteringen i juni har Cyxone även sett värdet på sin aktie öka med 40 procent, från 5 kronor till 7 kronor.

Lovande kandidat

Cyxones läkemedelskandidat bygger på substansen T20k som är resultatet av forskning som gjorts vid medicinska universitet i Wien och Freiburg. Det man upptäckt är att man genom att manipulera en typ av växtproteiner, så kallade cyklotider, kunde påverka immunförsvarets signalmolekyler. Forskarna valde därför att testa substansens påverkan på MS, en sjukdom där immunförsvaret attackerar kroppens egna nervceller.

Resultaten av studierna visade inte bara att T20K minskade eller förhindrade MS-symptomen hos möss. Dessutom verkade den inte heller ge upphov till de kraftiga biverkningar som är associerade med dagens MS-behandlingar. Om T20K fungerar likadant hos människor har den därför möjlighet att bli en helt ny behandling för MS.

– Det finns så mycket biverkningar med dagens läkemedel mot MS så vad som helst som fungerar och är det minsta snällt mot kroppen kommer man försöka hugga på, säger Kjell Stenberg.

Läs mer om tekniken bakom Cyxone

Värt miljarder

Den stora marknadspotentialen för MS-läkemedel är Kjell Stenberg därför väl medveten om. Som ett exempel nämner han läkemedelskandidaten Dirucotide som han var med och utvecklade under sin tid på BioMS. Dirucotide utvecklades som en behandling för patienter i sen fas av MS. För att utveckla det läkemedlet tecknade man ett licensavtal med Eli Lilly som betalade BioMS 87 miljoner dollar direkt vid signering och satte upp ett ”milstolpeprogram” på en halv miljard dollar. 

– Den substansen var ändå bara för det sekundärprogressiva MS-segmentet så det finns en jättepotential, säger Kjell Stenberg och hänvisar till en marknadsanalys som uppskattar värdet av den potentiella marknaden för T20K till mellan 12.5 - 16.5 miljarder dollar per år.

Nu är målet för Cyxone att under hösten genomföra förstudier när det gäller effekt, toxicitet, och andra farmakologiska effekter. Under nästa år planerar man att genomföra regulatoriska studier för att under 2018 kunna inleda fas-1 studier på människor. I bästa fall tror Kjell Stenberg att ett läkemedel baserat på T20K kan finnas på marknaden 2023. Vid det laget kommer dock Cyxone sannolikt inte vara inblandat. Målet är istället att sälja tekniken, eller bolaget, till en större läkemedelstillverkare.

– Det är folk som är intresserade och det är inte förvånande, det hade jag också varit om jag jobbade kvar som licenschef i neurologi på Astra Zeneca. Då skulle jag också hört av mig.

Läs mer om bolagets utveckling

Presenteras av Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyclotider.

Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism.

Cyxones aktie är noterad på First North.

Läs mer på www.cyxone.com


Läs mer:

Svenskt bolag utvecklar revolutionerande MS-läkemedel
Svenskt bolag utvecklar revolutionerande MS-läkemedel

Redaktionen