Här hittar miljöfonden avkastning trots låg tillväxt

Alexander Jansson, Förvaltare för CB Save Earth Fund.

Vatten visade sig vara en fullträff för miljöfonden CB Save Earth Fund. Nu tror förvaltarna att även förnybar energi och miljöteknik har mognat och kan leverera en attraktiv avkastning i en värld med låg tillväxt.

När CB Fonder startade den globala miljöfonden CB Save Earth Fund sommaren 2008, var det för att man identifierat tre sektorer där man såg tydliga strukturella tillväxttrender. De tre sektorerna förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering förväntades alla växa snabbare än global BNP i takt med klimatförändringarna och övergången från fossila bränslen.

Nu åtta år senare kan fondens förvaltare konstatera att utvecklingen inte riktigt blev som man trodde; kort efter fondens lansering kom finanskrisen, vars efterdyningar tog luften ur miljöteknik och förnybar energi.

– Förnybar energi har varit det stora sorgebarnet. Där fanns det en bubbla på börsen när vi startade 2008. Sen kom vi in i en ”perfekt storm” för sektorn när kreditmarknaden frös till is och många av bolagen fick svårt med finansieringen. Många länder fick även problem med statsfinanserna, vilket gjorde att de drog ner kraftigt på de subventioner som sektorn då var beroende av, säger Alexander Jansson, en av tre förvaltare CB Save Earth Fund.

Det karga klimatet till trots har CB Save Earth Fund presterat väl. Huvudanledningen till det är att man haft en stor del av sina placeringar inom vattensektorn, som presterat väldigt bra under den turbulenta perioden. Exempelvis har man investerat i bolag som tillhandahåller vattennät (jmf. affärsmodellen för elnät) och annan infrastruktur kopplad till vatten, vilka skapat en bra och stabil avkastning. Vatten har på så vis varit det draglok som möjliggjort att fonden kunnat leverera en genomsnittlig avkastning på +4,5 % per år sedan start. Dessutom till en lägre risk än många miljö- och globalfonder.

Läs mer om fonden här.

Förnybar energi på frammarsch

Men när Alexander Jansson nu ser mot framtiden tror han att tiden är mogen även för de andra sektorerna som fonden investerar i. Det stålbad som miljösektorn i allmänhet och förnybar energi i synnerhet gick genom efter finanskraschen menar han rensade bort de sämre bolagen och lämnade kvar de med bäst affärsmodeller och teknik; darwinism, de starkare har blivit starkare och de svagare har slagits ut, menar han. De överlevande bolagen har idag högre marknadsandel och prissättningskraft vilket gör de attraktiva för investerare. Ett tydligt exempel som fonden satsat på är Vestas, som är världsledande inom vindkraft.

– Bolaget var mer eller mindre konkursmässigt 2012. Men man har överlevt stålbadet och kommit ut starkare, fått in en ny ledning och börjat fokusera på att leverera värde till aktieägarna. Man har också skurit ned kostnaderna betydligt genom att stänga ner fabriker och minska personalen och har sedan dess varit en stor börs-succé, säger Alexander Jansson.

 

 

»I det klimatet tror vi att den här typen av strukturella tillväxtbranscher – som kommer växa något snabbare än global BNP – är en intressant möjlighet och något som investerare bör exponera sig mot«

 

På många sätt tror Alexander Jansson att utvecklingen inom förnybar energi liknar det som skett inom IT. När IT-bubblan sprack år 2000 var många enskilda bolag övervärderade samtidigt som få insåg hur stort IT faktiskt skulle bli. Sedan IT-sektorn bottnade runt år 2003 har de bolagen som överlevde också levererat en stabil överavkastning jämfört med globala aktieindex. Nu tror Alexander Jansson att förnybar energi och miljöteknik kommer kunna göra samma sak, samtidigt som vattensektorn fortsätter på den inslagna vägen.

– Idag har vi noll eller negativ ränta i många länder och det återspeglar en låg global tillväxt. I det klimatet tror vi att den här typen av strukturella tillväxtbranscher – som kommer växa något snabbare än global BNP – är en intressant möjlighet och något som investerare bör exponera sig mot.

 Läs mer om fonden här.

 

Presenteras av

Startdatum:2008-06-09

Aktuellt: Placera (Avanza) rekommenderar fonden: ”Placera i världens mest spännande miljöbolag”; ”Så sparar jag till barnen 

Förvaltat kapital: 204 miljoner kronor

Förvaltningsavgift: 1,0% 

Active Share: 98% 

Risk/avkastningsprofil: 5 av 7 

Förvaltare: Carl Bernadotte, Marcus Grimfors, Alexander Jansson

Några distributörer: AvanzaNordnet
Swedbank. 

Läs mer på www.cbfonder.se och följ oss på Facebook och LinkedIn

Redaktionen