Hållbart företagande står i fokus för fonden SPP Global Topp 100Hållbarhet är något av en global trend som i allt större utsträckning kommer att skapa lönsamhet i många företag. SPPs fond Global Topp 100, som väljer ut företag efter hållbarhetskriterier.

SPP Global Topp 100 är en global aktiefond som investerar i de mest hållbara börsföretagen i världen inom samtliga sektorer, enligt SPP. Med över två miljarder kronor i förvaltat kapital har fonden haft två framgångsrika år.

– Vi har inom SPP/Storebrand arbetat med hållbarhetsanalyser i nästan 20 år och har utvecklat ett eget analysverktyg, en hållbarhetsrating, som granskar 2400 bolag i världen. Med den som utgångspunkt tar vi fram en bruttolista på cirka 150 företag från vilka vi väljer ut de 100 mest hållbara företagen, berättar Jonas Ahlén, fondens förvaltare.

– Vår balanserade fond placerar globalt och med vårt fokus på hållbarhet har fonden en viss övervikt mot europeiska företag, då de generellt kommer väl ut i vår analys.

Ett av huvudkriterierna för att kvala in till fonden är hur väl företagen presterar inom hållbarhet, där vi värderar företagen utifrån tre parametrar och betygsätter dem mellan 1 och 100:

Hållbar drift. Hur väl bolagen sköter sin dagliga verksamhet utifrån miljö- och sociala aspekter.
Positioneringen inför de globala trender som finns inom hållbarhetsområdet, som resursknapphet, framväxande ekonomier och ändrade konsumtionsmönster.
Finansiell stabilitet.

Är hållbarhet en viktigare bedömning än finansiell styrka?

– Nej, egentligen inte, men vi viktar finansiell styrka något lägre i analysen, men inte för att den är oviktig, säger Jonas Ahlén.

Några exempel på företag som valts in bland fondens investeringar?

– Vi har Alfa Laval som tillverkar värmeväxlare och separatorer. De arbetar väldigt systematiskt med sina kunder för att skapa resurseffektivitet. Danska Novo nordisk, som bland annat arbetar med diabetesmediciner och schweiziska Geberit, som tillverkar resurssnåla toalettankar.

Det finns också företag som gör väldigt bra ifrån sig inom hållbarhetsområdet, men som ännu inte valts in i fonden. Ett exempel är svenska H&M som värderas högt i vår hållbarhetsanalys, men där vi tycker att aktien är för dyr för fonden att investera i för tillfället.

Vad är det som kommer att driva utvecklingen på det här området?

– Hållbarhetsaspekterna blir allt viktigare i samhället. Det finns tydliga trender. Om de också kommer att driva kursutvecklingen är mer osäkert. Att vi har privata liksom institutionella placerare i fonden är en bekräftelse på att vi fyller en lucka på marknaden och att vår strategi kring bedömningen av företagens prestationer på hållbarhetsområdet ligger i linje med det marknaden efterfrågar.

Presenteras av SPP Fonder

SPPlogga

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPP har drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. SPP ingår i norska Storebrandkoncernen.

Läs mer på vår hemsida!


 

SPP fonder - en film om hållbart sparande

 


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För ytterligare information om fonden besök www.sppfonder.se, där hittar du också faktablad och informationsbroschyr.

Redaktionen