Globala obligationsfonden hittar kontantavkastning trots nollränta

Mathias Lundmark och Stefan Ericson, förvaltare för Pareto Global Corporate Bond.

Genom att investera i företagsobligationer från nischade bolag inom defensiva sektorer siktar fonden Pareto Global Corporate Bond Fund på en årlig avkastning mellan 4-6 procent. En målsättning som blivit allt mer utmanande i den extrema räntemiljön som råder.

När Stefan Ericson och Mathias Lundmark startade fonden Pareto Global Corporate Bond Fund i mars 2015 var det med en tydlig strategi. Fonden fokuserar på nischade bolag, gärna underleverantörer med global exponering för att nå sitt mål med hög riskjusterad avkastning och en väl fungerande likviditet.

– Kupongerna i fonden, på drygt 6 procent i lokal valuta, har tillsammans med sektordiversifieringen hjälpt fonden. Vi har ingen spåkula så vi är inne i många sektorer samtidigt, många av dem väldigt defensiva. Detta för att göra resan så lugn den bara kan bli och ge våra investerare en vettig framtida avkastning i nollräntemiljö, säger Mathias Lundmark.

En av fördelarna med fondformatet är enligt Stefan Ericson att obligationer handlas i stora minimibelopp och att vissa enskilda emissioner även kan vara tidskrävande att analysera. De båda förvaltarna har båda lång och bred erfarenhet från finansbranschen. 2013 utsåg exempelvis Dagens Industri Stefan Ericson till ”årets stjärnförvaltare” inom företagsobligationer, samtidigt som hans fond utsågs till ”bästa defensiva fond” av fondanalysföretaget Moneymate.

Läs mer om fonden här.

Hittar nischade bolag

För att nå sitt avkastningsmål - och samtidigt hålla en medelhög risk - har man valt en så kallad ”crossover-strategi” för fonden. Fonden investerar mot den lägre riskdelen inom “high yield” och högre delen av riskspektrumet inom ”investment grade”. Inom dessa segment letar man sedan efter bolag som är marknadsledande inom en smalare nisch, gärna inom mer defensiva branscher.

Ett exempel på ett sådant bolag är danska Global Connect, som levererar IT-infrastruktur och fiberoptik till företagskunder. Bolaget har växt i skuggan av större konkurrenter men har fått en stark position som nätverksleverantör till mer krävande kunder, som Nasdaq OMX och Viasat.

– Vi gillar att de växer kontinuerligt i en ganska konservativ takt och att deras obligationer ger en avkastning på runt 4 procent. Tar du en större konkurrent som Telefonica så får du en avkastning på 0,2 procent på deras obligationer, säger Stefan Ericson.

Läs den senaste månadsrapporten för Pareto Global Corporate Bond här.

Räntepolitiken en utmaning

Fondens strategi har också genomgått ett rejält test under fondens första 1,5 år. Det låga oljepriset har skapat turbulens på företagsobligationsmarknaden, även för sektorer utanför energi. Dessutom har minusräntor och kvantitativa lättnader från centralbankerna gjort det svårt att hitta avkastning på obligationsmarknaden, utan att gå för långt ut på riskskalan.

Som ett exempel nämner Stefan Ericson en tvåårig obligation från Volvo Trucks han såg nyligen som avkastade 0,06 procent i nominella termer. För fyra år sedan gav samma obligation en avkastning på 5,6 procent.

Fonden ligger i skrivande stund på plus 4,7 procent. En framgångsfaktor har varit det globala investeringsmandatet, som låtit fonden fokusera på regioner som inte påverkas lika kraftig av ECBs räntepolitik. På så vis har man kunnat få bra utdelning på sina kuponger vilket balanserat ut volatiliteten i portföljen

– Jag har aldrig sett en så här svår miljö när det gäller att få avkastning på räntemarknaden. Eftersom statsobligationer ger noll i avkastning så gäller att hitta tillräckligt bra kuponger för att balansera ut det. Det är ett tufft klimat men vi tror vi kan leverera en bra riskjusterad avkastning i spannet 4-6 procent, som hela tiden varit vårt uttalade mål, även framöver, avslutar Ericson

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Pareto Asset Managements månadsbrev!

Genom månadsbrevet får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna och om våra fonder direkt till din mail.

Presenteras av

logo

Pareto Asset Managements ränteförvaltning har en lång erfarenhet inom den nordiska och globala företags- obligationsmarknaden.

Investeringarna görs efter en grundlig och iterativ process där flertalet parametrar analyseras som fundamental kreditanalys, kapitalstruktur, covenants (lånevillkor), management, ägarsituation, informationsgivning och likviditet.

Därefter bildas vi oss en riskbild som vägs mot den avkastningen som de underliggande lånen förväntas ge.

Ett genomgripande fokus är riskjusterad avkastning.


Pareto Global Corporate Bond

Startdatum: 2015-03-23

Förvaltare: Stefan Ericson & Mathias Lundmark

Fondtyp: Räntefond

Resultat hittills i år: +0,9% (YTD: 15/2 2017)

Förvaltningsavgift: 1%

Riskprofil: 2/7 

Handelsdag: Varje bankdag

PPM Nummer: 606103


Läs mer på: www.paretoam.com

eller läs den senaste månadsrapporten här


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen