Aktiv kapitalförvaltning och koncentrerade portföljer är vägen till stabil avkastning över tidGlobalfonden Camelot har avkastat i genomsnitt 15 procent per år sedan starten 2003. Det kan jämföras med börsens genomsnittliga avkastning på genomsnitt 10% per år.

-Egentligen är det inte så svårt, säger Lisa Seligson, sälj- och marknadschef på Lancelot Asset Management, med ett leende på läpparna. Ja, nu var det ju inte jag som åstadkom det utan fondens förvaltare Michael Idevall. Men Camelot förvaltas på samma enkla sätt som all annan förvaltning inom Lancelot.

– För att åstadkomma långsiktigt bra avkastning gäller det att inte bara göra det under en enskild månad eller år, utan över tiden. Då måste man avvika från index sammansättning och enbart investera i de fåtal utvalda bolag man verkligen tror på, säger Lisa Seligson, sälj- och marknadschef för Lancelot Asset Management, som erbjuder diskretionär förvaltning, finansiell rådgivning och förvaltar fyra olika fonder varav Camelot är en av dem.
– Det är väldigt få förvaltare på marknaden som vågar att satsa enbart på ett fåtal bolag. Många är rädda för att avvika från börsindex sammansättning samt för att välja fel bolag, vilket ofta resulterar i en bred aktieportfölj med väldigt många innehav. Då är det omöjligt att avkasta bättre än marknaden. Slutsatsen blir att du som kund får betala för aktiv förvaltning men ändå får en avkastning (minus avgifter) i linje med börsindex utveckling.

Fokusera på målet
– Dessutom tycker jag att du som sparare skall fokusera på målet och inte på vägen dit. För det är väl viktigare att få en långsiktigt bra avkastning än att fokusera på hur börsen avkastar varje enskild dag och månad? I all vår förvaltning finns det något av en ” bevara-kapitalet-filosofi”. Det innebär att vi i största möjliga grad vill undvika att vara med på en full börsnedgång. Det innebär även att vi kan leva med att inte vara med på en full uppgång. Vi kliver helt enkelt av när vi känner att risken blir för hög, säger Lisa Seligson.

Nära kundrelationer
– Vi på Lancelot jobbar gärna med nära kundrelationer. Alla våra kunder har olika behov av kapitalförvaltning. Det handlar om vilken tidshorisont du har, hur stora upp- och nedgångar i värdet på ditt kapital du vill leva med, vilka tillgångar du vill och bör investera i och hur du är som person. Vi bygger långvariga och personliga kundrelationer så att du som kund känner dig trygg med din förvaltning, säger Lisa Seligson.

Lancelot Asset Management startades 1989 och erbjuder diskretionär förvaltning, finansiell rådgivning samt förvaltar de fyra fonderna:

Lancelot Asset Management

lancelot-logo
Lancelot Asset Management, vi vågar skapa långsiktigt bra avkastning. Vi bedriver aktiv förvaltning och investerar endast i de 10 till 15 bolagen vi tror mest på.

Vill du läsa mer? 

Se www.lancelot.se


Riskinformation

Investeringar i fonder innebär alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns på lancelot.se.

Redaktionen