Därför är skogen en framtidsbransch för den som vill tjäna pengarDrivmedel, plast, ja till och med kläder – allt du kan göra med olja kan du idag göra med råvara från skogen. Joakim Larsson, skog- och lantbruksansvarig på SEB, ser en bransch som går en grön framtid till mötes.

Ja. Digitaliseringen har gjort att efterfrågan på papper, den produkt som mest förknippas med skogsråvara, har sjunkit världen över.

- Men jag skulle säga att det inte är någon större dramatik i det, för branschen har under lång tid jobbat aktivt med att växla över till andra produktområden, säger Joakim Larsson.

- Och det man bara har pratat och forskat om tidigare har nu nått en brytpunkt och är idag på väg ut på marknaden.

Redan idag tillverkas biodiesel av råtallolja på industriell basis i Piteå. Kläder tillverkade av träfiber är redan på marknaden, och det forskas intensivt på hur nanoteknologi kan göra förpackningar för livsmedel helt cellulosa-baserade.

- Det är tydligt att med modern teknik finns det stora möjligheter att bredda användningsområdet för träråvara och ersätta oljan. Beståndsdelen kol finns i båda och idag har tekniken kommit så långt att du lika gärna kan använda de kemiska substanserna från skog som från olja.

Lägg därtill att trähusbyggandet står inför en renässans och att den delen av industrin som tillverkar prefabricerade träväggar till hus redan producerar så mycket som deras anläggningar klarar av. Sammantaget innebär det här enligt Joakim Larsson att skogsindustrin, både de som producerar råvaran och de som förädlar den, har en väldigt intressant framtid.

- Man har satsat mycket på forskning, och fortsätter att spendera stora summor för att utveckla ännu fler nya produktområden. Det som möjligtvis kan vara en utmaning nu är inte tekniken utan politiken.

Nyhetsbrev

Bli en smartare investerare. Prenumerera på Investeringstipsets nyhetsbrev för de senaste nyheterna, tipsen och guiderna. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

För samtidigt som skogsbranschen gynnas av globala klimatavtal som, oavsett vad USA bestämmer sig för, kommer att rikta in världen mot en mer fossilfri marknad finns det delar av miljörörelsen som motsätter sig ett ökat skogsbruk.

- Skogen ska kunna användas till både produktion och rekreation, och frågan som måste lösas nu är hur de här två kan kombineras. Det är starka krafter som jobbar mot varandra och just nu kan det mest liknas vid balansgång på slak lina som måste lösas.

Men trots den här diskussionen är Joakim Larsson övertygad om att skogen är en framtidsbransch för den som vill tjäna pengar. Och det oavsett om man sätter sina pengar i finansiella instrument som fonder och aktier eller om man väljer att köpa egen skog.

- Skogens allra största fördel är att det är en förnyelsebar råvara. Sköter man den rätt är det en resurs som aldrig förbrukas.

Var man ska placera sina pengar är dock, som alltid, en kunskapsfråga.

- Ska man få pengarna att växa gäller att vara så insatt som möjligt. Det gäller att ha koll på hur skogsbolagen satsar sina resurser och om de jobbar fram strategiskt rätt produkter, men det gäller också att ta hänsyn till hållbarhetsfrågan för miljöaspekten kommer att vara med och påverka.

Svensk skogsindustri är dessutom, som övriga svenska branscher, mycket exportberoende och kan gynnas av att det är brist på skogsråvara på den europeiska kontinenten.

- Å andra sidan finns där en konkurrens från hela det norra barrskogsbältet, även Nordamerika. Men om man ska satsa på svenska eller utländska företag skulle jag säga handlar mest om kunskap. För många är det nog lättare att hänga med i och förstå vad svenska företag gör än företag globalt.

Och som sagt, även att placera pengarna genom att köpa skogsfastigheter kan vara en framgångsrik strategi.

- Men då får man vara på riktigt intresserad av just skog, för det kräver engagemang av ett helt annat slag än att sätta pengarna i värdepapper. Däremot kan kombinationen vara intressant att titta på, för det här är tillgångar som kompletterar varandra väldigt bra.Karin Aase

Ekonomijournalist