Prisbelönt ränteförvaltare vidgar vyerna

Mathias Lundmark och Stefan Ericson förvaltare för Pareto Global Corporate Bond.

När den norska förvaltningsjätten Pareto Asset Management nu ger sig in i Sverige gör man det med en dagligt handlad global fond för företagsobligationer, ledd av en  prisbelönt förvaltare. Pareto Global Corporate Bond heter fonden som trots nollräntemiljön siktar på medium risk och en årlig avkastningen på 4-6 procent.

Pareto Global Corporate Bonds två förvaltare, Stefan Ericson och Mathias Lundmark, har båda lång och bred erfarenhet från finansbranschen. Båda har arbetat i New York på bank respektive hedgefond och i Sverige på ledande fondbolag. 2013 utsågs Stefan Ericson även till ”årets stjärnförvaltare” inom företagsobligationer av Dagens Industri och Morningstar, samtidigt som hans fond utsågs till ”bästa defensiva fond” av fondanalysföretaget Moneymate. 

Just den defensiva inriktningen är också något som känns igen i deras nya fond Pareto Global Corporate Bond, som nyss firade ett år. Stefan Ericsons och Mathias Lundmarks vision var att skapa en ny typ av global fond, som trots nollräntemiljön skulle ge en bra avkastning till mellanhög risk.

»Jag tycker att det är en vettig del av en ränteförvaltning, fixed income har blivit lite vassare«

Enligt Stefan Ericson passar krediter också väldigt bra i fondform då dessa handlas i stora minimibelopp och vissa enskilda emissioner ibland kan vara tidskrävande att analysera. Ränteförvaltning i Sverige har även breddats under senare år genom ett större utbud av företagsobligationsfonder, vilket innebär att det finns en större palett att välja från.

 – Jag tycker att det är en vettig del av en ränteförvaltning, fixed income har blivit lite vassare. Sen får var och en avgöra hur mycket man ska placera men det blir ett bra komplement, säger Stefan Ericson. 

Läs mer om fonden här.

Unik fond

Ett sätt som fonden utmärker sig är strategin för att välja bolag. Man riktar exempelvis in sig både mot bolag inom ”investment grade”-segmentet och bolag med lägre kreditrating som klassas som ”high yield”. Inom dessa segment, så kallat crossover, letar man sedan efter bolag som är marknadsledande inom en smalare nisch.

Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Detta samtidigt som fondens innehav valutaskyddas till SEK.  Dessutom sänker man risken i fonden genom att vara mycket väldiversifierade inom olika sektorer, för att fonden inte ska drabbas om enskilda branscher får problem.  

– Om du tar fordonsindustrin som exempel så gör vi inte ett val utifrån om det blir Tesla eller BMW som vinner i det långa loppet. Istället tar vi en marknadsledande global underleverantör som Grupo Antolin som är specialister inom instrumentpaneler. Det har visat sig nu när det varit turbulent inom bilindustrin på individuella namn så har det här bolaget haft lägre volatilitet. Vi minskar alltså den bolagsspecifika risken, säger Stefan Ericson.

»Vi är i många sektorer, många av dem väldigt defensiva, för att göra resan så lugn den bara kan bli och ge våra investerare en vettig framtida avkastning i nollräntemiljö«

Läs den senaste månadsrapporten för Pareto Global Corporate Bond här.

Hårt testad

Den här strategin har också genomgått ett rejält test under fondens första år. Mycket på grund av det låga oljepriset har företagsobligationsmarknaden gått igenom en turbulent tid och smittat sektorer utanför energi. Även Pareto Global Corporate Bond har haft det utmanande men ändå lyckats rida ut stormen utan att andelsägarna förlorat pengar. Att man hanterat en så tuff period utan stora svängningar ser Mathias Lundmark som ett bra bevis på att deras strategi fungerat väl.

– Kupongerna i fonden på drygt 6% i lokal valuta, tillsammans med sektordiversifieringen har hjälpt fonden. Vi har ingen spåkula, det har ingen annan heller för den delen, så vi är i många sektorer, många av dem väldigt defensiva, för att göra resan så lugn den bara kan bli och ge våra investerare en vettig framtida avkastning i nollräntemiljö, säger han.

Presenteras av

logo

Pareto Asset Managements ränteförvaltning har en stark nordisk bas och lång erfarenhet inom den nordiska och globala företags- obligationsmarknaden.

Investeringarna görs efter en grundlig och iterativ process där flertalet parametrar analyseras som fundamental kreditanalys, kapitalstruktur, covenants (lånevillkor), management, ägarsituation, informationsgivning och likviditet.

Därefter bildas vi oss en riskbild som vägs mot den avkastningen som de underliggande lånen förväntas ge.

Ett genomgripande fokus är riskjusterad avkastning.


Pareto Global Corporate Bond

Resultat hittills i år: 1,5 % (2016-05-11)


Läs mer på: www.paretoam.com

eller läs den senaste månadsrapporten här


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen