Tipset: Välj en aktiefond som parerar börsfallEn kraftig börsnedgång är svår att förutsäga – men effekterna av den kan minskas om man väljer rätt aktiefond.
Fondbolaget Lancelot Asset Management har i sin aktiefond Lancelot Camelot på ett smart sätt minskat exponeringen mot börsnedgångar.
– Här har vi begränsat antalet bolag, och dessutom gett oss möjlighet att förändra andelen aktier i fonden, säger Lisa Seligson, sparekonom på Lancelot Asset Management.

Efter regn kommer sol, och efter börsnedgång kommer börsnedgång – men frågan är bara när. Historiskt sett vet vi att en lång börsuppgång till slut leder till en kraftig justering och i värsta fall en börskrasch. 

Vid börskrisen 2008 gick världsindex ner 34 procent och Stockholmsbörsen rasade med 39 procent. Många gjorde stora förluster på sina investeringar.
Aktiefonden Lancelot Camelot hos Lancelot Asset Management kom lindrigt undan. Fonden tappade bara 13,8 procent, och kunde vända kraschen till sin fördel. Man investerade kraftigt när börsen stod på absoluta botten och kunde senare se en uppgång på över 50 procent.*

Förklaringen till att aktiefonden klarade krisen relativt väl, är att man har begränsat antalet bolag vars aktier man investerat i, till ungefär 20 samt att fonden kan dra ner aktieandelen till 60 procent.
– Fördelen är att med få bolag kan man sina bolag och kan sätta sig in i företagen på djupet. Man har helt enkelt en bättre överblick. Vi kan också i osäkra tider välja defensiva placeringar, som vi tror avkastar bra även om det blir en nedgång på börsen, säger Lisa Seligson.

Ovanlig strategi
Den här strategin är ganska ovanlig. För att sprida riskerna har de flesta aktiefonder ofta väldigt många företag i portföljen. Ju fler företag en fond har i sin portfölj desto närmare börsindex kommer fonden att leverera.

Den andra förklaringen till att Lancelot Camelot kom lindrigt undan är att man hade valt att sätta friheten att kunna justera andelen aktier i fonden för att så långt det är möjligt undvika nedgångar och vara med i uppgångar. Som lägst får fonden ha 60 procent aktier och som högst 120 procent. Även detta är mycket ovanligt då de flesta fonder har 100 procent aktier.

Den här strategin har slagit väl ut för Lancelot Asset Management. Sedan starten 2003 har fonden slagit aktieindex med i snitt fem procent per år, och pengarna har fördubblats jämfört med börsen*.
– Det här har sålunda varit en mycket bra strategi och framöver är den nog viktigare än någonsin, säger Lisa Seligson.

Tio år av uppgång
Sedan kraschen 2008 har världen sett nästan tio år av stadig börsuppgång. Det har lett till att många investerat på aktiemarknaden. Men det har funnits fler skäl till varför kapitalet sökt sig dit.
– När räntan är på minus och bankkontot inte ger någon avkastning är aktier nästan det enda alternativet att investera i. Det i sin tur har drivit på kurserna, förklarar Lisa Seligson.

Under 2018 vände många ledande börser nedåt för att snabbt gå upp i januari i år. Det gör att många känner osäkerhet om hur börsen kommer att röra sig framöver.
– I ett sådant läge gäller det man investerar i en aktiefond som har möjlighet att dra ner risken och som i möjligaste mån kan undvika en kommande börsnedgång men ändå har möjlighet att vara med på uppgången. Globalfonden Lancelot Camelot har precis den möjligheten, säger Lisa Seligson.

*Avkastningen avser Lancelot Camelot A 030528 tom 190131. (Lancelot Camelot A: 676,6 % och index: 345,4%). *Börsen: MSCI World NDTR i (SEK). Under perioden juni 2003 till och med april 2011 var jämförelseindex 50% OMXS30 samt 50% MSCI World i SEK. Från och med maj 2011 är jämförelseindex 100% MSCI World NDTR (Bloomberg: NDDUWI) i SEK.  Ingen hänsyn tagen till inflation.  Observera att historisk avk. inte är någon garanti för framtida avk. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. Informationsbroschyr, fondfaktablad och årsberättelser finns påwww.lancelot.se eller tel: 08-440 53 80.

lancelot-logo
Globalfonden Lancelot Camelot förvaltas av Lancelot Asset Management AB
Startdatum: 2003-05-28

Avkastning januari i år: 7,8% (jämförelseindex 9,3%)

Avkastning 2018: 4,4% (världsindex -0,5%)

Genomsnittlig årsavkastning sedan start:
14% (jämförelseindex 9,4%)

Nuvarande positionering:
Huvudsakligen aktiemarknaderna i Europa och USA.

Förvaltare: Christian Granquist och Per Hedberg

Årlig förvaltningsavgift:
1% i fast avgift, 20% i rörlig avgift på avkastning över världsindex och efter fast arvode är återlagt. High watermark per individ.

Förvaltat kapital: över 3,3 miljarder

Vill du läsa mer?

Se www.lancelot.se

Redaktionen