Ny ägandeform ska gynna de som investerar i startupsGenom företaget Kaptena har Sverige fått en helt ny ägarform för onoterade aktier. Nu hoppas grundaren Jesper Strandberg att den nya ägandeformen ska göra det enklare att finanserna Sveriges många entreprenörsdrivna start-ups.

Bolaget Kaptena började som en fundering hos grundaren Jesper Strandberg. Efter 20 år i finansbranschen hade han slagits av de underliga i att det inte gick att äga onoterade aktier genom försäkringar på samma sätt som noterade aktier. Vad detta innebar för de som ägde noterade aktier var att de kunde slippa betala den 30-procentiga kapitalvinstskatten på vinster, utdelningar och ränteintäkter. Genom att äga aktierna i en kapitalförsäkring behövde man istället bara betala en årlig avkastningsskatt på aktiernas värde, en skatt som idag ligger på 0,4 procent.

– Det finns väldigt många människor som äger onoterade aktier och de kan alltså inte välja om de vill betala kapitalvinstskatt så som de som investerar i börsbolag eller fonder kan göra. Det kändes som en orättvisa, speciellt eftersom det oftast är de onoterade bolagen som behöver riskkapital, säger Jesper Strandberg.

Efter diskussioner med Finansinspektionen visade det sig dock att det inte fanns några lagliga hinder för att äga onoterade bolag genom en kapitalförsäkring i Sverige. Att detta inte varit möjligt berodde istället på de regler som banker och försäkringsbolag själva satt upp. Tillsammans med försäkringsbolaget Danica beslutade sig Jesper Strandberg därför för att starta Kaptena 2014, för att erbjuda Sveriges investerare ett helt nytt alternativ.

– Det var en vit fläck på kartan, det var inte gjort förut och det finns många som äger onoterat och som gärna skulle vilja välja. Det passar kanske inte alla men det passar många.

Ansvarar för värdering

Enligt Jesper Strandberg handlar en stor del av Kaptenas verksamhet om att informera om vem ägandeformen passar för. Den går exempelvis inte att använda för den som äger kvalificerade aktier i ett bolag. De största fördelarna med ägandeformen får man också när man investerar i onoterade bolag där man förväntar sig en kraftig värdeutveckling. Där blir skillnaden mellan kapitalvinstskatt och avkastningsskatt som allra störst.

Den andra viktiga delen av bolagets verksamhet handlar om att sköta det rent administrativa arbetet kring värderingarna av kundernas onoterade innehav. Eftersom aktierna inte handlas på börsen blir en viktig del att marknadsvärdera innehaven så att kunderna betalar avkastningsskatt på ett marknadsvärde.

– Vi använder externa värderingspartners för att säkerställa att innehaven värderas rätt så att alla känner sig trygga med att de beskattas på ett marknadsvärde.

Läs mer: Så fungerar Kaptenas försäkringar

Stort intresse
Trots att Kaptena bara varit verksamma i knappt två år har intresset redan hunnit blir stort och marknadsvärdet på kundernas innehav ligger idag på en knapp miljard. En anledning till detta tror Jesper Strandberg är att ägandeformen passar så bra för de snabbväxande och entreprenörsdrivna bolag som fått en allt viktigare roll i vår ekonomi. Därför tror han att Kaptena kan spela en viktig roll när det gäller att få fler att investera i de startups som skapar morgondagens arbetstillfällen.

  Det finns ett väldigt stort intresse för entreprenörskap och startups idag och det finns en undersökning från Företagarna som visar att 80 procent av alla nya jobb kommer från små och medelstora företag. Det är de här bolagen som behöver riskkapital, de små och nystartade bolagen som är på väg att bli stora. Det är de som behöver backning. Ett försäkringsägande blir ett incitament som gör att om jag stöttar det här bolaget så får jag lite mer pengar i fickan.

Läs mer: Så kan Kaptenas ägandeform gynna investerare 

 

Exempel: så mycket mer ger Kaptenas ägandeform

En investerare går in med 1 miljon kronor i ett bolag som utvecklas väl och ger en årlig utdelning som motsvarar 3 procent i direktavkastning. Efter fem år med jämn värdeutveckling är investerarens aktier värda 5 miljoner kronor och investeraren gör en exit. Hade aktierna ägts på vanligt sätt hade den totalt avkastningen, inklusive utdelningar, uppgått till drygt 3,3 miljoner kronor efter skatter.

Ägs aktierna istället i Kaptenas ägarform blir totalavkastningen knappt 4,2 miljoner kronor, efter skatter och avgifter. Med Kaptenas ägarform ökar nettovinsten med nästan 1 miljon, vilket motsvarar hela 27 procent.

Om bolaget inte utvecklas lika väl och värdet på investerarens aktier understiger 1 270 000 kronor efter fem år är det inte ekonomiskt lönsamt att äga dem i försäkring.

 

Presenteras av


 

Kaptena erbjuder Sveriges första svenska kapitalförsäkring för onoterade aktier och värdepapper. Fördelarna med att äga onoterade aktier i försäkring är tydliga; utdelningar, vinster och ränteintäkter är fria från kapitalvinstskatt. I stället betalar man en låg årlig skatt, ca 0,4%, på aktiernas värde.

Våra kunder och partners säger att Kaptena är det bästa som hänt de som investerar i onoterat.

Vi säger att Kaptena är den bästa ägarformen för framgångsrika: Investerare – Entreprenörer – Företagare

Läs mer på: www.kaptena.se

 Jesper Strandberg , vd för Kaptena.

Redaktionen