Stor potential för fastighetsbolag under 2016Med ett oroligt läge på världens börser kan investeringar i fastighetsbolag vara ett attraktivt alternativ, med god avkastning och låg volatilitet. PO Nilsson på PriorNilsson Fonder förklarar varför.

Ett snabbt sjunkande oljepris och en fortsatt oro för utvecklingen i Kina har varit två av de stora orsakerna till att världens börser sjunkit kraftigt under början av 2016. I det här oroliga läget tror PO Nilsson, en av grundarna till fondbolaget PriorNilsson Fonder, att investerare bör söka sig till de bolag som klarar av att växa även utan en global tillväxt. 

Drömmen är att äga ett bolag som har en ”secular growth”, alltså bolag som inte är beroende av global tillväxt som en nödvändighet för att kunna växa, förklarar han.

PO Nilsson förvaltar själv fonden Realinvest, en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på bolag som har en stor andel reala tillgångar, som exempelvis bolag i fastighetsbranschen samt skogsindustrin, råvaruindustrin och kraftindustrin.

Läs mer om Realinvest här

För Realinvest har taktiken sedan slutet på 2015 varit att hitta just den här typen av bolag som klarar av att växa utan global tillväxt. Det har handlat dels om att undvika råvaru- och oljeindustrin och att flytta investeringar från amerikanska kraftbolag till nordiska bolag inom framförallt fastigheter.

– Med tanke på vilka bolag vi har att välja på och vilka bolag som vi tycker är intressant värderade så har det blivit en rätt stor andel fastigheter. De fyra största innehaven i fonden just nu är Catena, Holmen, Platzer och Diös, berättar PO Nilsson och fortsätter:

Värderingen tycker vi är låg på de här bolagen, så av den anledningen tror vi att det blir mindre volatilitet över tiden. Det betyder inte att det är mindre volatilitet under enskilda veckor och dagar men över tiden så tror vi att det här värderingsskyddet, ofta tillsammans med en högre direktavkastning, bidrar till att det är en stabilare utveckling.

Läs mer om Realinvest här

Enligt PO Nilsson gynnas fastighetsbolagen, framförallt i Sverige, av att det finns en stor brist på bostäder och kontor, samtidigt som räntorna och energipriserna är låga. För fastighetsbolagen innebär detta att man får det bästa av två världar och kan höja priserna samtidigt som man sänker sina kostnader.

Anmäl dig till PriorNilssons månadsbrev!

Genom PriorNilssons månadsbrev får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna och deras fonder direkt till din mail.

Anmäl dig till PriorNilssons månadsbrev!

Genom PriorNilssons månadsbrev får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna och deras fonder direkt till din mail.

Presenteras av

priornilsson-logo
PriorNilssons Fond Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med en stor andel reala tillgångar, som exempelvis fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaru- och kraftindustrin.

Huvudfokus är Norden och fonden har en långsiktig placeringshorisont

Förvaltningsavgift: 1,6 procent

PPM-nummer: 487 108

Risknivå: 5 av 7

Förvaltare: PO Nilsson

Innehav: Cirka 25-30 innehav

Utveckling sedan start 2 september 2013: + 66,31 % ( dec 2015)

Klicka här för att läsa mer om Realinvest och PriorNilssons andra fonder

 


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen