Världens blockchain-startups visade inga livstecken under 20182017 var kryptoindustrins glansdagar. Under 2018 började det däremot se mörkare ut. Nedåtgående priser, rädsla över kryptoregleringar, dalande institutionellt intresse och oro över ICO-finansieringsmodeller har sammantaget bidragit till kryptos eventuella undergång.

En ny industrianalys visar att antalet blockchain-startups minskade markant förra året. Novum Insights monitorerar runt 9000 bolag inom blockchain- och kryptosektorerna genom att kartlägga handeln med tokens och “livstecken”-aktivitet på webbsidor, sociala medier-konton och GitHub-sidor. I deras analys ser de att 1811 bolag, eller 20 procent av urvalet, slutade visa några sådana livstecken under 2018 och många försvann helt och hållet.

Anledningarna bakom definierar Novum som allt från regelrätta svindlerier och Ponzibedrägerier där skapare av projekt helt enkelt har försvunnit, till mer vardagliga anledningar som dålig kapitalförvaltning, misslyckade affärsmodeller och förändrade regelverk.

“Ett stort antal bolag stängde ned under 2018 efter att Indien och Kina tillkännagav att de kommer att betrakta kryptovalutor som olagliga”, uttryckte Novums vd och grundare Toby Lewis.

Novums urval visade att vissa branscher påverkades mer än andra – 30 procent av kryptobolagen i den tillverkande sektorn och mer än 20 procent av bolagen inom underhållning, logistik och jordbruk misslyckades. Den mest lovande branschen för krypto och blockchain under 2018 var utbildning och akademi där endast 10 procent av bolagen gick bet.

Trots nedgången så samlade totalt 1065 nya ICOs in runt 21 miljarder dollar för krypto- och blockchain-startups förra året. Dock bör man ha i åtanke att kryptopriserna låg mellan 80-90 procent högre under Q1 och Q2 jämfört med resterande delen av året .  

Novums urval av kryptoföretag, vilket inte nödvändigtvis representerar den bredare sektorn, indikerar en kontraktion i företagsaktivitet inom blockchain- och kryptosektorn under 2018 i och med den höga nivån av misslyckanden och låga antal företag som lyckas knyta till sig kapital.

Tiden får utvisa om 2019 kommer att visa fler livstecken.

Källa: Forbes

Redaktionen