Här är de svenska bolagen som PriorNilsson tror på under 2016Förbättrade marginaler för storbankerna och verkstadsbolag med ny ledning. Det är två teman som PriorNilssons aktiefond Sverige Aktiv tror på för 2016.

När råvarupriserna nu har stabiliserats och oron för Kina har lättat ser läget på Sverigebörsen betydligt mer stabilt ut enligt Torgny Prior som förvaltar Sverige Aktiv.  Alltjämnt återstår dock orosmoln i och med möjligheten av en Brexit och den osäkra utgången i det amerikanska valet. Men för Sverige Aktiv ser läget ljust ut.

Fonden har hittills i år gått upp med 1, 53 procent, detta samtidigt som index (OMXS GI) backat med 1,53 procent. Anledningen till framgången är enligt Torgny Prior att man lyckats väl i sin ambition att hitta stora och stabila bolag som klarat av att hantera turbulensen som varit. Ett exempel på bolag där Sverige Aktiv valt att öka sina positioner är storbankerna.

– Vi har köpt en hel del banker som vi inte hade i början av året eftersom vi tror att det kommer bli  mer av ett normalläge med räntan och att man för eller senare kommer ta bort minusräntan. Det gynnar ju bankerna för att de kommer kunna höja sina marginaler, förklarar Torgny Prior.

»Vi tror att de här bolagen kommer kunna öka lönsamheten och i fallen Volvo och Sandvik även ändra sin struktur genom att sälja av de delarna av bolaget som har sämre marginaler«

En annan trend som Sverige Aktiv valt att satsa på under de senaste månaderna är stora svenska verkstadsbolag som fått nya ledningar. Ett exempel är Volvo som plockat in Martin Lundstedt från Scania och som Torgny Prior tror kan hjälpa Volvo att röra sig mot samma typ av lönsamhet som hos Scania.

– Det är ett tema, att vi försöker följa ledningarna. Bland de traditionella verkstadsbolagen så har vi både i Volvo och Sandvik nya ledningar och även SKF har bytt chef ganska nyligen. Vi tror att de här bolagen kommer kunna öka lönsamheten och i fallen Volvo och Sandvik även ändra sin struktur genom att sälja av de delarna av bolaget som har sämre marginaler, säger Torgny Prior.

Satsar stort på det man tror på

Att Sverige Aktiv väljer att satsa på just de större svenska bolagen är också en del av taktiken. Fondens mål är att leverera en stabil avkastning som på sikt slår storbolagsindexet med några procent. Därför placerar fonden sina pengar i endast 20-25 stora svenska bolag åt gången och lägger stort fokus på att vara aktiva i sina placeringar.

– Om vi upplever att vi har hamnat i ett läge där vi ändrat uppfattning om ett bolag, antingen för att vi känner att det är rätt värderat nu eller för att vi tänkt fel från början, så vill vi kunna kliva ur det raskt. Då är likviditetsaspekten viktig. Vi är drastiska när vi bestämmer oss och det är svårare om du äger mindre bolag, säger Torgny Prior.

 

»Vi tycker att det finns varningsflaggor kring en hel del av de små och medelstora bolagen som lyfts till astronomiska höjder rent värderingsmässigt«

Just den relativa stabiliteten hos de stora bolagen tror Torgny Prior också kommer vara en viktig fördel under 2016. Han tror nämligen att många av de mindre bolagen blivit övervärderade till följd av att förvaltare valt att placera sina pengar i dem för att öka sitt tracking error mot index. Detta samtidigt som småbolagsfonderna haft ett stort inflöde.

– Vi tycker att det finns varningsflaggor kring en hel del av de små och medelstora bolagen som lyfts till astronomiska höjder rent värderingsmässigt, säger han.

Anmäl dig till PriorNilssons månadsbrev!

Genom PriorNilssons månadsbrev får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna och deras fonder direkt till din mail.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Presenteras av

priornilsson-logo

Aktiefonden Sverige Aktiv

Passar dig som har en långsiktig placeringshorisont och tror på svenska aktier och aktiv förvaltning. Sverige Aktiv har nummer 328 021 i premiepensionssystemet

+ 83,69 % sedan start (okt 2012 - april 2016)

Läs mer om fonden här.

Prior Nilssons övriga fonder:

Hedgefonden Yield 

Är ett bra alternativ till räntefonder eller bankkonto med en väsentligt lägre risk än aktiefonder.

+ 77,91 % sedan start (dec 2002 - jan 2016)

Hedgefonden Idea

Har en koncentrerad portfölj med få och stora innehav och större frihet i sina placeringar jämfört med en traditionell aktiefond.

+ 131,39 % sedan start (jan 2006 - april 2016)

Aktiefonden Realinvest

Passar dig som tror på bolag med stor andel reala tillgångar, ex. bolag i råvaru- och kraftindustrin. Realinvest har nummer 487 108 i premiepensions-systemet.

+ 73,98 % sedan start (sep 2013 - april 2016)

Läs mer om våra fonder.

 

 


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen