Är Brexit-oron överdriven?Brexit har utmålats som ett hot mot världsekonomin och det finns tecken som tyder på att det stämmer. Men nyligen har det kommit ny data, som visar att de negativa ekonomiska effekterna kanske inte blir så stora som man fruktat – eller att oron kan dämpas av annan positiv utveckling. Är Brexit-rädslan överdriven?

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring vad som händer när Storbritannien ska lämna EU. Det verkar råda kaos i hur utträdet ska gå till. Få, om någon, verkar veta vad som gäller. Men att både EU:s och Storbritanniens och i viss mån världsekonomin påverkas är klart, ty är det något som marknaderna avskyr så är det osäkerhet. 

Vad som redan skett är att det brittiska pundet, GBP, länge sakta har försvagats mot US-dollarn. Det har gjort det svårare för företag i USA att exportera till Storbritannien. Detsamma har hänt med Euron, med följd att amerikansk export till EU har minskat.

Med tanke på att EU och Storbritannien utgör världens andra respektive sjätte största ekonomier, får minskad handel här effekter på andra stora marknader, förutom USA även Kina och Japan. Minskad efterfrågan i Storbritannien och EU påverkar råvarupriser, som i sin tur påverkar den viktiga amerikanska energimarknaden.

Men när parlamentet i Storbritannien nyligen röstade mot ett Brexit 29 mars utan ett avtal, hände något. Pundet stärktes mot dollarn och, om man tittar på hur förändringen ser ut rent grafiskt, bröt sig pundet ur ett så kallat ”omvänt head and shoulders”-mönster gentemot dollarn. Mönstret är ett vedertaget begrepp på ett trendbrott i motsatt riktning. Det, menar analytikerna, leder till att börskurserna i Storbritannien och nu EU sticker uppåt, hand i hand med pundet. Då minskar pressen på dollarn, och därmed också den risk och osäkerhet på marknaden som hämmat tillväxten de senaste åren.

Flera indikatorer positiva
Börsindexet S&P 500, som följer de 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA, har fortsatt att stiga mot nya höjder, trots Brexit-kaoset. Ytterligare en indikator på framtidsoptimism är rapporten ”Durable goods order” som släpps varje månad i USA. Den visar beställningar hos inhemska leverantörer på dyra produkter med lång, minst tre års, användningstid, som maskiner till fabriker.

Det används som indikator på kommande produktion hos tillverkare. Beställer de nya maskiner, förväntar de sig nya, stora orderingångar. Den senaste rapporten visar att beställningarna ökar något, vilket är ett tecken på en framtidsoptimism.

Det här är är indikatorer som gäller USA, som fortfarande är världens största ekonomi. Om USA tuffar på och agerar draglokomotiv åt världsekonomin, tillsammans med Japan och Kina och andra stors ekonomier, kan de tillsammans verka för att dämpa svallvågorna från Brexit-oron, och lugna den känsliga marknaden.

Redaktionen