Han tar över rodret för succéfondenEfter flera framgångsrika år byter nu succéfonden Delphi Nordic förvaltare. Håkon H. Sætre är mannen som fått förtroendet att leda den aktivt förvaltade Nordenfonden till nya framgångar. ”Trendanalysen är kanske vår främsta styrka”, säger han.

Aktiefonden Delphi Nordic har de senaste åren varit en av de klarast lysande stjärnorna på den nordiska fondhimlen. Bara under de senaste två åren har den aktivt förvaltade fonden levererat en avkastning som slagit index med 28 procentenheter*.

Enligt fondens nye förvaltare, Håkon H. Sætre, är den prestationen ett resultat av det hårda arbete som den tidigare förvaltaren, Öyvind Fjell, lagt ner under sina nio år med fonden. Men samtidigt tror han också att den typ av förvaltning som Delhi Fonder sysslar med är särskilt väl lämpad för just den nordiska marknaden.

– Norden är en attraktiv investeringsregion som historiskt sett har passet Delphi mycket bra. Alla våra fonder förvaltas med utgångspunkt i Delphi-metoden och i den ingår en effektiv trendbaserad screening av marknaderna, i jakt på portföljkandidater, kombinerat med en grundlig fundamental analys. Trendanalysen är kanske vår främsta styrka, det är också helt avgörande for att skapa gode resultat over tid, säger Håkon H. Sætre som tog över förvaltningen av Delphi Nordic den 23 mars.

Läs mer om Delphi-metoden. 

Håkon är själv knappast någon nybörjare när det kommer till nordiska aktier. Sedan 2007 har han varit ansvarig för fonden Delphi Norge, som sett till de senaste ett, tre, fem och tio åren uppvisat en stabil överavkastning gentemot index. Tack vare sina prestationer med Delphi Norge blev Håkon H. Sætre nyligen nominerad till Morningstar Fund Awards 2017 och han har dessutom tilldelats en dubbel A-rating av analysföretag Citywire.

 

»Men vi tycker att de nordiska länderna, och inte bara Sverige, bör vara den naturliga hemmamarknaden för svenska investerare«

 

Norden en attraktiv marknad

Med ett så starkt ”track-record” bakom sig ser Håkon H. Sætre därför fram emot att föra vidare sitt arbetssätt till det bredare investeringsuniversum som Delphi Nordic innebär. Att investera i hela Norden, snarare än bara ett av länderna, menar han nämligen har stora fördelar.

En av dessa fördelar är att länderna alla är attraktiva investeringsområdenåden men med olika karaktärer och styrkeområden. Detta gör dem, enligt Håkon H. Sætre, mer intressanta tillsammans, eftersom du kan skapa en bättre och mer diversifierad portfölj genom att kombinera de specifika egenskaperna som utmärker bolagen i respektive land.

– Delphi Nordic är en relevant fond för alla investerare som har mycket av sina tillgångar ”på hemmaplan”. Norden har många attraktiva bolag, där Sverige kan ses som lokomotivet med flera världsledande industriföretag och en finansiell sektor som utmärker sig globalt. Men vi tycker att de nordiska länderna, och inte bara Sverige, bör vara den naturliga hemmamarknaden för svenska investerare. Det ger både god riskspridning och goda avkastningsmöjligheter.

 

» Geografiskt har vi ökat exponeringen mot Finland och Norge, medan vi har minskat vår danska exponering något«

Läs mer om Delphi Nordic.

Goda förutsättningar för 2017

Under det första kvartalet 2017 har Delphi Nordic fortsatt att leverera en bra avkastning och enligt Håkon H. Sætre finns det också goda förutsättningar för de nordiska marknaderna framöver. Börserna tror han kommer att lyftas av att de ledande indikatorerna nu pekar på en förbättrad världsekonomi, att företagen ser en positiv intäktsökning och en tilltro på att Trump kommer öka tillväxtbidragen.

– Vi fortsätter att se en uppsida från dagens nivåer och jag tror att marknaden undervärderar fluktuationsfaktorn i flera av de cykliska sektorerna. Vi har ökat fondens exponering mot råvaror och energi på sistone, samtidigt som vi har minskat något i mer defensiva sektorer. Geografiskt har vi ökat exponeringen mot Finland och Norge, medan vi har minskat vår danska exponering något.

* Avkastning under period 2012-04-11—2017-04-11 är  197,85 % i svenska kronor och utan hänsyn till inflation. 

Presenteras av

 

delphi-logo

Delphi Nordic
Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de nordiska börserna.

Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag.

Riskprofil: 6/7

Årlig avgift: 2 %

Avkastning senaste fem åren: 197,85 % (2012-04-11—2017-04-11 )

Förvaltare: Håkon H. Sætre (sedan 2017-03-23)

Läs fondens faktablad och hållbarhetsprofil.

Läs mer om fonden här
 


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. delphifonder.se hittar du faktablad och prospekt.

Redaktionen