Oljans tid är snart över – här är råvarorna du ska investera iPeak demand på olja nås före 2030, kanske till och med inom det närmaste decenniet. Det spår Nordeas chefsanalytiker för olja och råvaror Thina Margrethe Saltvedt. Frågan är vad det betyder för framtida investeringar inom området?

Det finns framförallt två anledningar till att oljan kommer att minska i betydelse de närmaste decennierna enligt Thina Margrethe Saltvedt. Den första handlar om kostnader.

- Oljan har i princip börjat prisa ut sig själv från marknaden. Med tanke på hur priserna har rasat inom alternativa energikällor som till exempel sol det senaste decenniet börjar oljan helt enkelt att bli för dyr.

För det andra ser Thina Margrethe Saltvedt stora förändringar i efterfrågemönstret.

- Vi har varit och är fortfarande helt beroende av olja, men vi är på väg därifrån. Flera trender, bland annat ökat klimatfokus, en betydligt mer energieffektiv industri och en fordonsflotta som kommer att kräva radikalt mindre olja gör att efterfrågan kommer att minska.

Och Thina Margrethe Saltvedt menar att det här inte bara gäller i västvärlden utan även i Kina och till viss del i Indien.

- Kina har stora problem med föroreningar i framförallt storstäderna, så stora att de nu måste ta till drastiska åtgärder för att komma åt problemet. Indien står inför samma problematik och även om de inte är lika nära lösningar som Kina så kommer samma utveckling att komma även där.

Allt det här sammantaget gör att Thina Margrethe Saltvedt spår en peak demand på olja före 2030, kanske till och med inom det närmaste decenniet. Och det oavsett vad Trump hittar på.

- Utvecklingen mot förnyelsebar energi och alternativa bränslen inom fordonsindustrin har kommit så långt och är så konkurrenskraftig idag att han inte kan stoppa den, oavsett om han satsar på olja och kol eller inte.

Men vad betyder det för den som vill investera på råvarumarknaden?

- Vill man fortsätta att investera i olja kommer fokus att ligga mer på oljebolagens affärsmodeller och kostnadseffektivitet snarare på vilka reserver de sitter på, säger  Thina Margrethe Saltvedt.

- Men generellt ser jag att investerare kommer att röra sig från fossila bränslen, även kol, och mot förnyelsebar energi. Sol och vindkraft har hittills varit beroende av subventioner och politiska beslut vilket har gjort de marknaderna svåra att förutspå, men nu är de konkurrenskraftiga på egen hand på flera ställen i världen och kommer att växa markant.

Även Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank, spår en peak efterfrågan på olja de närmaste decennierna, även om han anser att den snarare ligger mellan 2030 och 2040 än före 2030.

- Den globala oljeanvändningens konsumtionsandel har redan börjat krympa, från 50 procent på 70-talet till 40 procent idag, med störst nedgång i de mogna industriländerna. Däremot ökar användningen fortfarande på tillväxtmarknaderna och det är därför efterfrågetoppen fortfarande dröjer.

Solceller spås lysande framtid

Jörgen Kennemar ser även han tillväxtmarknader med Kina och Indien i spetsen som avgörande för vad som händer på råvarumarknaden framöver, men även för framväxten av solenergi.

- Kostnaderna i den sektorn har minskat dramatiskt de senaste tio åren och där ligger Kina långt framme. Även oljeproducenter som Saudiarabien har insett vikten av att minska oljeberoendet och satsar på solkraft som en framtida konkurrensfördel.

Det i sin tur gör att Jörgen Kennemar spår att kisel, en viktig ingrediens i solceller, kommer att se en ökad efterfrågan, men även järn och koppar eftersom vi kommer att ha ett fortsatt stort behov av bostadsbyggande där de är viktiga komponenter.

På den marknaden kan också aluminium bli en viktig komponent spår Handelsbankens råvarustrateg Martin Jansson.

- Det är en lätt metall som konkurrerar med tyngre produkter inom bygg- och fordonsindustri så jag tror att vi kommer att se en stark volymtillväxt där.

Men också de metaller som behövs för den växande elfordonsflottan kommer att möta en ökad efterfrågan spår Martin Jansson.

- Till exempel lithium som ingår i elbilarnas batterier har varit kontroversiellt, och i utvinningsprocesserna finns en hel del saker som kan förbättras. Hittills har det inte gjorts för det har inte funnits pengar att tjäna, men nu är marknaden för elbilar så stor att det kommer komma nya behov, nya regleringar och därmed ekonomiskt intresse av att utveckla nya processer.

 Karin Aase

Ekonomijournalist