Missa inte Almedalens hetaste ekonomiseminarierPolitikerveckan i Almedalen är ett tillfälle då alla slags samhällsfrågor är uppe för diskussion. Inom nästan samtliga frågor finns det dock en gemensam nämnare: det är pengarna som styr samhällsutvecklingen. Alla initiativ, förslag och projekt är på så vis kopplade till den övergripande ekonomiska utvecklingen i landet. Därför har vi samlat en lista på de hetaste seminarierna på temat ekonomi som du inte får missa under årets Almedalsvecka.


Ett viktigt år har gått – reformläget fram till 2020

Arrangör: Svenskt Näringsliv

Tid: 2/7 2017 17:00 - 18:00

Plats: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs trädgård

Beskrivning:

Förra året presenterade Svenskt Näringslivs ekonomer rapporten: Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd. Rapporten fokuserade på vad som behöver göras för att Sverige ska avancera i välstånd fram till 2020. Nu har ett viktigt år gått. Vad har förändrats jämfört med för ett år sedan?

Medverkande:

Ola Pettersson, Chefekonom, LO

Mikael Sandström, Chefekonom, TCO

Jonas Frycklund, Biträdande chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Kunddata – integritetshot eller värdeskapande?

Arrangör: Swedbank

Tid: 3/7 2017 08:30 - 09:30

Plats: Volters gränd 8, Swedbankhuset

Beskrivning:

Kunddata blir en allt viktigare del av företagens konkurrenskraft samtidigt som det leder till diskussioner om integritet och säkerhet. Vad innebär förkortningar som PSD2 och GDPR i praktiken för konsumenter och finansbranschen? Vem blir vinnare och förlorare när kunddata blir tillgänglig för fler?

Medverkande:

Emma Heimonen, Digital Innovation Manager, Swedbank

Joakim Sjöblom, VD, Mina Tjänster

Lotta Lovén, Chef Digital Banking, Swedbank

David Mothander, Förbundsdirektör, IT- och telekomföretagen

Jonas Leijonhuvud, Journalist, DI Digital

Marie Wall, Startupansvarig, Näringsdepartementet

Sofie Lundström, VD, Toborrow

Beata Wickbom, Moderator, Hej Digitalt!

Varför ökar ojämlikheten så snabbt i Sverige?

Arrangör: LO

Tid: 3/7 2017 13:00 - 14:00

Plats: Hamnplan 3D

Beskrivning:

Inkomstskillnaderna ökar snabbare i Sverige än i något annat av de rika länderna. Vad beror det på? Vilken roll spelar strukturella förändringar? Vilken roll har aktiva politiska beslut haft? Hur kan trenden vändas

Medverkande:

Ola Pettersson, Chefsekonom, LO

Jon Kristian Pareliussen, Economist Sweden/Finland Desk, Economics Departement, OECD

Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna

Nina Andersson Brynja, Moderator, LO

Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Arrangör: Öresundshuset

Tid: 3/7 2017 16:15 - 17:00

Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset

Beskrivning:

Det behövs omfattande och nödvändiga satsningar på det svenska transportnätet, men finansiering saknas till stor del. Vilka finansiella lösningar kan vi se i framtiden? Kan nya konstellationer mellan privat och offentlig sektor vara lösningen eller finns det andra alternativ som är bättre?

Medverkande:

Emil Källström, Ekonomisk-politisk talesperson, (C)

Per-Arne Håkansson, Ledamot, (S) Näringsutskottet

HG Wessberg, Förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen

Johan Wessman, VD, Øresundsinstituttet

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelseordförande, (S) Malmö stad

Heidi Avellan, Moderator

Socialdemokraternas ekonomiska seminarium

Arrangör: Socialdemokraterna

Tid: 4/7 2017 13:15 - 14:45

Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32

Beskrivning:

There is a growing body of evidence that widespread inequality is negative for growth in advanced, emerging and developing economies alike. How should the welfare state be designed in order to make economic growth more socially inclusive? How can an equal and inclusive society benefit growth?

Medverkande:

Magdalena Andersson, Finansminister, Socialdemokraterna

Joseph Stiglitz, Professor Columbia University

Bankerna och regelverken – önskad effekt till rätt pris?

Arrangör: Deloitte, Affärsvärlden

Tid: 4/7 2017 14:00 - 14:50

Plats: Strandgatan 22, Deloittes trädgård

Beskrivning:

Sedan Lehmankraschen 2008 har en rad nya regelverk införts i den finansiella sektorn med syfte att skydda konsumenten och skapa stabilitet i det finansiella systemet. Får reglerna önskvärd effekt till rätt pris? Hur påverkar de konkurrensen? Och vem får bära kostnaderna?

Medverkande:

Johan Torgeby, vd och koncernchef, SEB

Jacob de Geer, vd och medgrundare, iZettle

Michael Wolf, Advisor, Blackstone

Eirik Winter, Nordenchef Investment Banking och ordförande, Citi

Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för konsumentskydd, Finansinspektionen

Erik Wahlin, chefredaktör, Affärsvärlden (moderator)

Vinna eller försvinna – så blir framtidens bank i en digital värld

Arrangör: Dagens industri, Nordea

Tid: 5/7 2017 13:00 - 14:00

Plats: Donners plats 2

Beskrivning:

Kunderna trycker på den digitala utvecklingen genom att ständigt efterfråga nya tjänster. Ny teknik ger även möjligheter för nya typer av banker och fintechbolag, vilket ökar konkurrensen på bankmarknaden. Hur ser affärsmodellerna ut för framtidens banker i en alltmer digital tillvaro?

Medverkande:

Casper von Koskull, VD, Nordea

Gisele Mwepu, VD och grundare, Soft Solutions Partner AB och Okapi Finance International AB

Ulf Kristersson, Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, vice ordförande i Finansutskottet, (M)

Jacob de Geer, VD, iZettle

Lotta Edling, chefredaktör, Dagens industri

Sofia Lundström, VD, Toborrow

Svenska storbolagens hållbarhetsparadox

Arrangör: SPP/Storebrand

Tid: 5/7 2017 16:00 - 16:45

Plats: Hästgatan 2

Beskrivning:

Svenska bolag sätter av enorma summor i tjänstepensioner och pensionsstiftelser, men mindre än 1 procent upphandlas med hållbarhetskrav. Detta trots att många svenska storbolag har hållbarhet integrerat i sina affärsstrategier. Borde inte samma höga hållbarhetskrav gälla förvaltningen av kapitalet?

Medverkande:

Johan Florén, Moderator, AP7

Kjell Ahlberg, Styrelseordförande, ESG4Real

Henrik Braconier, Chefsekonom, Finansinspektionen

Yvonne Bertlin, CFO, AztraZeneca AB

Filippa Bergin, Hållbarhetschef, SPP/Storebrand

Redaktionen