Expertpanel: Varför ska du vara aktiv i ditt PPM-sparande?Den 14 december kommer årets nya pengar in i premiepensionssystemet och i samband med det är det många av de aktiva spararna som börjar se över sina placeringar. Men samtidigt är det väldigt många sparare som inte är aktiva och som istället låter sina pengar placeras automatiskt i AP7 Såfa. Vilka är farorna med att inte göra ett aktivt val och hur skulle ni motivera även de unga, med långt kvar till pensionen, att vara mer aktiva i sitt sparande?

jessie-hemsidan"Är man ung ska man absolut välja 5 olika aktiefonder och engagera sig. AP7 är en bra fond, men fler borde lära sig hur det funkar. Pensionen är ju faktiskt din framtida lön, och premiepensionen är pengar som du själv har tjänat in. Se om du kan slå AP7 med dina egna val under ett år, det är en bra övning. Det finns massa sidor på nätet som hjälper sparare att välja, ex Fondkollen.se eller PPM-testet hos Morningstar.se där man blir rekommenderad en av sex olika portföljer efter att ha svarat på några frågor. Jag förstår att man kanske inte är så intresserade av de 2,5 procenten som premiepensionen ger om man är ung nu, men det kan göra väldigt stor skillnad om man ägnar det lite tid. Det kan avgöra om du tillbringar semestrarna i Karlstad eller Karibien på ålderns höst"

Jessica Walter, marknadschef PriorNilsson Fonder


Hanna_H_hi-100x150"Det är ingen ”fara” med att inte göra ett aktivt val, AP7 Såfa är en bra fond för de som inte vill engagera sig. Däremot kan det finnas en fördel med att dela upp sitt sparande på flera olika fonder så att man inte är beroende av hur en marknad går eller hur en förvaltare lyckas. När man är ung har man väldigt långt tid kvar till pension, kanske 40-45 år vilket innebär att pengarna har lång tid på sig att växa med hjälp av ränta på ränta."

Hanna Helgesson, sparekonom Fondbolagens Förening.


Stefan-Olofsson-100x150"Fonder har ju olika riskprofiler och inriktningar vilket innebär att en fond som passar en sparare kanske inte alls passar en annan. Det vanligaste är att man har aggressivare fonder med högre risk ju yngre man är medan man sedan sänker risken ju äldre man blir. AP7 Såfa har ju en ganska hög riskprofil vilket kan blir en negativ överraskning vid en kraftig börsnedgång för personer som  har börjat närma sig pensionsåldern och för att undvika det kan det ju finnas skäl för dessa sparare att byta till en fond med lägre riskprofil eller till den fond som anpassar sin aktieexponering efter rådande marknadsförhållanden.

Jag tror att unga skulle blir mer intresserade av sin premiepension ifall det fick mer utbildning i ämnet under sin skoltid"

Stefan Olofsson, förvaltare Sensor Fonder

Redaktionen