Ryssland – en undervärderad marknadDen ryska marknaden har inte gynnats av investerare de senaste åren. Många företag är därför undervärderade. Investeringsfonden INVL Russia TOP 20 Fund spår en snabb tillväxt på den ryska marknaden. ”Det här är en klassisk fundamental möjlighet”, säger Dainius Bložė, Fund Manager i INVL Russia TOP 20 Fund.

Under konflikten med Ukraina såldes engagemanget i Ryssland av och marknaden djupdök. I februari vände rubeln och RTS index fick en märkbar uppgång. Återhämtningen för oljepriset satt i RTS index och rubel är bland topprestationerna hittills i år. Ytterligare ökning av oljepriset och borttagandet av västerländska ekonomiska sanktioner är möjliga triggerfaktorer för aktiemarknaden.      

INVL Asset Management som står bakom INVL Russia TOP 20 Fund har arbetat med Ryska aktiemarknaden sedan företaget grundades 2004. Företaget har sitt fokus på att investera i främst grannländer, det vill säga tillväxtregioner i Europa. 

 

"En av de mest populära marknaderna för Emerging Europe-investerare"

 

”Ryssland har varit en av de mest populära marknaderna för Emerging Europe-investerare. Det var en anledning till att vi startade den här fonden i oktober 2010”, säger Dainius Bložė. Därför är de väl medvetna om hur viktigt det är att göra en bedömning av den politiska risken och bolagsstyrningen i företaget.

”Bolagsstyrningen är en nyckel till framgång. Därför undviker vi företag som leds eller ägs av personer med dåligt rykte eller med dåliga meriter. Självklart kan ingen vara 100 procent säker på att ett företag ändå kan visa sig vara en dålig investering. Men vår urvalsprocess har många filter som begränsar risken för ett dåligt urval”, säger Dainius Bložė.

Efter att ha filtrerats och man gjort en djup finansiell analys och prognos för pengaflödet, vaskas företag fram som är tydligt undervärderade och är marknadsledande lokalt, har en stark marknadsposition och/eller konkurrensfördelar för framtida tillväxt.

"Ett bra exempel på vad vi letar efter"
Exempel på företag som finns i fonden som är undervärderade även efter konservativa antaganden finns Bank St Petersburg. “Bank St Petersburg är vårt långsiktiga, grundläggande val och är ett bra exempel på vad vi letar efter när vi analyserar ett företag. Det är en medelstor, regional bank med bra bolagsstyrning och en hälsosamt diversifierad låneportfölj. Banken har gott rykte och har rätt till bankstöd från staten vid kriser. Bäst av allt - den är undervärderad. Aktien har gått upp 37 procent i år efter att företaget levererat en serie goda och solida resultat”, säger Dainius Bložė.

Trots den starka livligheten på den ryska aktiemarknaden, är ryska företag fortfarande attraktiva och de står ut i jämförelse med andra tillväxtmarknader. En bättre faktisk tillväxt av den ryska ekonomin kan trigga mer handel i ryska värdepapper. ”Det finns bara några få lågt värderade regioner kvar globalt och Ryssland är en av dem”, säger Dainius Bložė.

Distributörer: 
Avanza
Skandiabanken
Nordnet
PensionsmyndighetenFondens prestation jämfört med index

Skärmavbild 2016-06-08 kl. 15.52.31

Benchmark – RTS index. Fr.o.m maj 2011 t.o.m maj 2016. 

 

Presenteras av

Print

Startdatum: 10/29/10

Fondbolag: INVL Asset Management

Fondens namn: INVL Russia TOP 20

Förvaltningsavgift: 1,50 % per år (fast)

Risknivå: 7/7

Förvaltare: Dainius Bložė

PPM nummer: 125799

Distributörer: 
Avanza
Skandiabanken
Nordnet
Pensionsmyndigheten

Läs mer på: www.invl.com


 

Dainius Bložė, Fund Manager i INVL Russia TOP 20 Fund.

Dainius Bložė, Fund Manager i INVL Russia TOP 20 Fund.


Tre goda anledningar att investera i Ryssland

Låga företagsvärderingar
Även efter nedgraderade uppskattningar sedan den ryska marknaden saktats ned efter konflikten med Ukraina är den genomsnittliga p/e-talet 6.9 och p/b-talet 0.7 bland RTX indexerade företag. Baserat på p/b-talet är avkastningen 25% över en 10 årsperiod.

En attraktiv avkastning
Den depressiva ryska stocken erbjuder 4,3 procent avkastning 
(bland RTS index företag)

Gigantisk långsiktig tillväxtpotential i konsumentrelaterad sektor
På grund av det låga utbudet av produkter och service i Ryssland, har företag inom vissa industrier enorm potential att expandera i dubbelsiffrig takt i flera år.

*Baserat på stängningspriser 2016.05.31


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information se faktablad och informationsbroschyr på www.invl.com


 

Redaktionen