Experten: De närmaste åren kommer vara goda för tillväxtmarknader

Solpaneler installeras på ett tak i Jiangxi i Kina. Foto: Shutterstock.com

Tillväxtmarknader är upp 12 procent i år. Hittills, vill säga. Louise Hedberg, chef för ägarfrågor på kapitalförvaltaren East Capital, specialiserad på just tillväxtmarknader, förklarar varför hon tror att det bara är början.

Efter fem år av nettoutflöden på 100 miljarder dollar från tillväxtmarknader har trenden vänt.

- 2016 såg vi återigen ett nettoinflöde i de här marknaderna, och under de första fyra månaderna 2017 har inflödet fortsatt med 16 miljarder USD och marknaderna är upp 12 procent, säger Louise Hedberg.

Vad beror då den här vändningen på? Enligt Louise Hedberg finns det flera samverkande orsaker.

- Först och främst pågår just nu en desperat jakt på nettoavkastning bland investerare, och det i kombination med det optimistiska börsklimat vi ser världen över gör att många investerare är ganska riskvilliga, något som gynnar tillväxtmarknader.

Det faktum att tillväxtmarknader dessutom, trots den senaste uppgången, fortfarande ligger cirka åtta procentenheter under sin historiska toppnotering gör att de, till skillnad från mer utvecklade marknader, betraktas som ganska attraktivt värderade.

- Att de samtidigt växer snabbare än mer utvecklade marknader gör dem än mer attraktiva för investerare.

Och enligt Louise Hedberg finns det potential kvar för ytterligare uppgång.

- För det första har du makrofaktorer som gör att allt fler får det allt bättre vilket bidrar till en växande medelklass i de här länderna som efterfrågar konsumentprodukter. Gynnsammare räntor över tid gör också att fler har möjlighet att låna pengar för att köpa en egen bostad vilket i sin tur leder till en starkare efterfrågan på nya bostäder.

Nyhetsbrev

Bli en smartare investerare. Prenumerera på Investeringstipsets nyhetsbrev för de senaste nyheterna, tipsen och guiderna. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Cleantech en drivande faktor

För det andra går många tillväxtmarknader idag förbi de smutsigare stegen i västvärldens industrialisering och hoppar rakt in i den exploderande marknaden för hållbara produkter. Till exempel har Kinas massiva miljöproblem gjort att regeringen där bestämt sig för att satsa motsvarande Danmarks BNP varje år i olika miljölösningar, något som har bidragit till att Kinas cleantechsektor idag är världsledande, både vad gäller storlek och tillväxttakt.

- Dessutom är det möjligt att få en exponering via börsen eftersom 350 bolag redan är noterade och ytterligare 100 bolag står på kö. Och det här är inte bara inom förnybar kraft utan också energieffektivisering, avfallshantering, elbilar, vattenrening och så vidare. Det händer otroligt mycket spännande här som kommer ha en stor marknad även i övriga världen.

Ur East Capitals synvinkel är det här en så spännande utveckling att man har satt upp en egen fond enbart inriktad på kinesiska miljöbolag. Och är det något man ska tänka på när det gäller att investera på tillväxtmarknader så är det enligt Louise Hedberg att vara lite selektiv.

- De breda indexfonderna inriktade på de här marknaderna är generellt sett ganska tillbakablickande och innehåller mer av den gamla ekonomin snarare än att reflektera de nya, växande sektorerna.

 Aktiv förvaltning en fördel

Dessutom menar Louise Hedberg att det kan vara bra med ett något längre tidsperspektiv vid investeringar i de här marknaderna, och självklart att man precis som vid andra investeringar ska göra en ordentlig analys. På tillväxtmarknader kan det dock vara knepigare att få fram de siffror man behöver.

- Skillnaden mellan tillväxtmarknader och mer utvecklade marknader i det här perspektivet är också att tillväxtmarknader inte alltid har kommit lika långt när det gäller att implementera olika lagar och regler. Mitt råd är därför att välja en aktiv förvaltare som kan få fram den information som behövs.

Generellt ser Louise Hedberg att de närmaste åren kommer att fortsätta att vara goda för tillväxtmarknader, men det finns en marknad hon tror lite extra på.

- Kina. Det är glädjande att se en regulatorisk reform som så snabbt gör miljöperspektivet helt integrerat i alla politiska frågor. Framöver kommer det att kosta rejält för företag som inte klarar sina miljömål vilket kommer att leda till en jättesnabb omställning som i sin tur kan spridas till andra marknader. Där skulle jag lägga mina pengar.Karin Aase

Ekonomijournalist