• SIX Sweden Index 256.29 0.45%
  • SIX Norway Index 182.59 -0.33%
  • SIX Denmark Index 238.6 -0.4%
  • SIX Finland Index 144.28 0.37%

Skogen – en investering som “bara växer”

Marcus Jibréus och Marcus Ölvestad, förvaltare för J&O Global Forestry Fund.

Skog är på många sätt en investerares dröm: ett tillgångsslag som växer av sig själv, har liten korrelation till börsen och ger hög avkastning till en låg risk. Genom fonden J&O Global Forestry Investment Fund är detta attraktiva tillgångslag nu också tillgängligt för fler vanliga investerare.

– Du kan välja i princip vilken 10-års period som helst så har skog som tillgångsslag levererat en bättre avkastning än börsen, säger Marcus Ölvestad en av fondens två förvaltare.

Han har tillsammans med sin kollega, Marcus Jibreus, under fyra år byggt upp en unik fond som levererat över 40 % värdeökning sedan starten.

– Styrkan ligger i den sällsynta kombinationen av en hög stabil avkastning till en låg risk, vilket fonden bevisat då andelen positiva månader sedan start är över 90 %, säger Marcus Jibreus.

 

 

Fondens resultat de senaste fyra åren

bollar

 

Att skog är en så attraktiv långsiktig investeringsform har enligt förvaltarna flera förklaringar. Den viktigaste anledningen är att skog växer. Hela 60 procent av värdeökningen hos en skogsinvestering förklaras av att skogen hela tiden växer och därmed ökar i värde.

– Varken fastigheter, guld eller aktier växer, men det gör skog. Oavsett konjunktur. När man i grunden förstår detta inser man också storheten med tillgångsslaget, fortsätter Marcus Jibreus.

Den övriga värdeökningen kommer dels från stigande markpriser och dels från avverkning i skogen. Även här har skog en stor fördel jämfört med exempelvis jordbruksråvaror eftersom man inte behöver avverka vid något speciellt tillfälle. Är priset fel kan man helt enkelt vänta med att avverka och istället låta skogen växa, vilket skapar högre avkastning när man till slut väljer att göra avverkningen. 

J&O Global Forestry Investment Fund vs OMX30

 Läs mer om J&O Global Forestry Fund

Anmäl dig till en kvällspresentation av fonden:

Stockholm 14/9 

Stockholm 22/9

Stockholm 29/9

Marbella 6/10

Presenteras av

 

FAKTA

Namn: J&O Global Forestry Investment Fund
Förvaltare: J&O Asset Management
Fondadministratör: Apex Fund Services
Bank: Swedbank
Revisor: KPMG
Övervakande myndighet: Bermuda Monetary Authority och Finansinspektionen
Valuta: EUR, USD, GBP
Avgift: 1,5 % per år och 15 % prestationsbaserad avgift
Köp: Månadsvis
Sälj: Kvartalsvis med 60 dagars varsel
Läs mer på www.jo-am.com

GFF-logga 

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Redaktionen