Efter succéåret: Investmentbolaget tar in kapital för att fortsätta växa

Johan Lund, vd för FrontOffice.

Framgångarna för investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) bygger på en tydlig affärsmodell: Hitta bra bolag som hamnat i tillfällig kris och hjälp dem att vända trenden. Genom det receptet kunde bolaget under 2017 leverera en vinstmarginal på 82 procent och en utdelning på 4,3 miljoner kronor till aktieägarna. Nu söker bolaget nya investerare för att fortsätta växa.

Enligt FrontOffice VD, Johan Lund, finns det många välskötta tillväxtbolag i Sverige som av olika anledningar hamnar i tillfälliga likviditetsproblem. Istället för att dessa bolag ska tvingas till konkurs antar FrontOffice rollen som turnaroundinvesterare, för att lösa problemen och vända bolagens utveckling.

– Vi tar såklart mycket risk genom att köpa bolag som går dåligt men vi får även hög utväxling när vi lyckas, säger Johan Lund.

Framgångshistorien FrontOffice startade redan 2013, när Johan Lund grundade Svensk Företagsrekonstruktion och utvecklade ett nytt sätt att arbeta med företagsrekonstruktioner. Som komplement till rekonstruktörerna, som ofta är advokater och konkursförvaltare, valde man att vara bolagets ombud i rekonstruktionen och titta på bolaget med en entreprenörs ögon samt på bolagets framtida potential.

– Oftast är det en konkursförvaltare som tar sig an rekonstruktionen. De har erfarenhet av hur man räddar värden genom konkurs, men mindre vana att rädda dem genom rekonstruktion. Därför behövs vårt aktiva och konstruktiva engagemang för bolaget. När vi är inblandade lyckas majoriteten av rekonstruktionerna och bolagen överlever, snittet på marknaden är betydligt lägre, säger Johan Lund.

Hittar guldkornen
Idag är Svensk Företagsrekonstruktion ett av två helägda dotterbolag som hjälper FrontOffice att identifiera ”guldkornen” bland bolag med finansiella problem. Det andra dotterbolaget, Kross, har utvecklat en teknisk plattform som genom intelligens kan analysera stora mängder kreditinformation och identifiera intressanta bolag. 

Enligt Johan Lund är det just den unika förmågan att hitta lämpliga investeringsobjekt som givit FrontOffice framgång. Via Kross upptäcks bolag med en negativ trend i ett tidigt skede och via Svensk Företagsrekonstruktion genomförs en grundlig, ibland årslång, due diligence-process som resulterar en insikt i hur bolagen styrs och fungerar.

– Vi tittar på varför bolaget har hamnat där det är och vad vi kan göra för att bolaget inte ska hamna där igen. Vi tittar bland annat på hur bolaget är finansierat, dess relationer med leverantörer och med kunder, hur marknadsföringen fungerar och hur bolaget styrs.

Läs mer om FrontOffice investeringar här.

Tar in pengar för att fortsätta växa
Tack vare det här arbetssättet lyckades FrontOffice extremt väl med sina investeringar under 2017 och uppnådde en vinstmarginal på smått otroliga 82 procent. Av den vinsten gick drygt 50 procent till bolagets aktieägare, som fick dela på 4,3 miljoner kronor i utdelning. 

För att kunna fortsätta den här framgångssagan genomför FrontOffice nu en nyemission. Efter att ha bevisat att affärsmodellen fungerar ser Johan Lund att det finns stor potential i att skala upp och hitta ännu fler investeringar.

– Om vi har tillgång till mer kapital kan vi göra fler och större investeringar och på så sätt få bättre utväxling och skapa ett större aktieägarvärde, säger han och avslutar.

Presenteras av

frontoffice_logo

 

 

FrontOffice är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag och i bolag som haft tillfälliga finansiella problem men som i grunden har en stark affärsidé.
 
Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, gör vi en turnaround på bolagen och skapar förutsättningar för värdeökning i våra investeringar.Tack vare våra helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion och
 
KROSS, kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi.

 
Läs mer här.


 Nyemission

5 anledningar till att investera

  1. Bolagets vinstmarginal 2017 uppgår till 82 %
  2. Unik affärsmodell för att hitta och analysera potentiella investeringar
  3. Erfaren ledning och styrelse
  4. Det finns orealiserat värde i bolagets investeringsportfölj
  5. Framtidsutsikterna är goda för pre IPO- och turnaroundinvesteringar.

 

Redaktionen