Litet svenskt medtech-bolag världsledande inom organhanteringEtt litet svenskt medicinteknikföretag kan mycket väl hävda sig internationellt. Göteborgsföretaget XVIVO har utvecklat en egen världsunik teknologi för att mildra organbristen för transplantationer och har godkänts i USA, där företaget säljer genom egen organisation.

XVIVO Perfusion AB utvecklar och marknadsför lösningar och system för att bedöma användbarhet av organ för transplantation och behandla organ samt produkter för traditionell kall preservation av lungor inför transplantation.

-Hemligheten bakom framgången ligger i att fokusera på det centrala i sin teknologi, att motstå alla spännande idéer för att inte splittra sig, i vårt fall att koncentrera oss på varm organ perfusion. Långsiktiga och uthålliga ägare är också bra. Det säger Magnus Nilsson, vd i XVIVO Perfusion, som noteras på Nasdaq OMX First North. Företaget var ursprungligen ett affärsområde inom Vitrolife men avknoppades 2012. Det har varit lönsamt och i tillväxt sedan 2003 och planerar att flytta till Small Cap på den stora börslistan i höst.

Läs mer om Xvivos produkter här.

Det råder brist på donerade organ i världen, vilket leder till att väldigt många lungsjuka människor får mycket dålig livskvalitet och många hinner dö innan de får sina sjuka organ ersatta.

-När man tar hand om ett organ för transplantation sköljer man ur de stora blodkärlen med en kall vätska för att dra ner ämnesomsättningen till ett minimum, fem till tio procent. Då räcker syret och näringen längre, men organet tar stryk, berättar Magnus Nilsson. För att kunna mäta funktioner på organet krävs en högre metabolism så att cellerna fungerar fullt ut. I samarbete med professor Stig Steen i Lund utvecklade vi en teknik där en varm specialanpassad vätska pumpas (perfunderas) igenom t ex lungan under ett antal timmar för att mäta hur organet fungerar, utan att skada det. Tekniken har en stor potential att öka antalet lungor tillgängliga för transplantation. I USA bedöms endast 20 procent av de donerade lungorna tillräckligt bra. Organ som tidigare inte ansetts i tillräckligt gott skick för transplantation ges med varm perfusion en chans att återhämta sig.

-Vi har orkat ta uppfinningen till klinik, bli godkända på alla stora marknader, bl a i USA som första och enda bolag. Xvivo säljer genom egen organisation, dels våra vätskor, bland annat för transport och förvaring av lungor med 95 procent av världsmarknaden, dels en maskin för varmcirkulation i transplantationsorgan, säger Magnus Nilsson. Xvivos specialanpassade vätska prövas kliniskt även för att ta hand om lever inför transplantation.

Läs mer om Xvivos produkter här.

Isolerad vävnadsterapi

Teknologin fungerar också för isolerad vävnadsterapi. Nu utvecklas en teknik där en patient med lungcancer kan få en lunga i taget behandlad med cellgifter, som pumpas in med hjälp av XVIVOs vätska. Lungan är i behandlingen kvar i kroppen. Det gör att cellgifterna inte behöver påverka andra organ och vävnader. Tekniken ska testas kliniskt inom kort. Xvivo ser goda möjligheter att vidareutveckla tekniken inom fler indikationer.

-Kunskapen om dessa nya möjligheter behöver spridas inom bland annat läkarvetenskapen. Många svårt lungsjuka, till exempel som lider av KOL, lider i det tysta, blir inte remitterade i tid och hinner därmed inte transplanteras.

Presenteras av

 

FAKTA

Bolag: XVIVO Perfusion AB.

Omsättning: 120 milj SEK.

Vinstmarginal: 16 proc.

Noteras på: Nasdaq OMX First North.

Största ägare: Bure med drygt 20 procent. Totalt 5000 aktieägare.

Kontor: I Göteborg och Denver, USA. 

Anställda: 22 personer.

Läs mer på: www.xvivoperfusion.com/

 

Magnus Nilsson vd för Xvivo Perfusion.

Redaktionen