”Ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen”Marknaden för antipsykotiska läkemedel var 2014 värd cirka 15 miljarder dollar. Nu ger sig svenska Gabather in på denna marknad med en ny typ av läkemedel – som ska behandla symptomen med långt färre biverkningar. Under 2017 planerar bolaget att starta kliniska studier och märker redan av ett växande intresse från läkemedelsbranschen.

Gabathers vision är att ta fram läkemedel med färre biverkningar som behandlar allvarliga sjukdomar kopplade till det centrala nervsystemet. Allra längst har de kommit med utvecklingen av ett antipsykotiskt läkemedel som kan behandla exempelvis schizofreni. Enligt bolagets vd, Bert Junno, är just antipsykotiska läkemedel också ett område där vården är i särskilt stort behov av läkemedel med färre bieffekter.

– Ett problem är att patienterna blir bedövade och sover bort halva dagen. Ofta blir de också väldigt överviktiga, får hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Det är ganska grova bieffekter och när det gäller vissa mediciner kan patienten drabbas av alla dessa, förklarar Bert Junno.

 

»Många läkemedel är inte så specifika utan de slår på många punkter och det är då som du får biverkningar«

 

Läkemedlet som Gabather utvecklar, som går under namnet GT-002, ska därför angripa sjukdomen på ett nytt sätt. Lösningen bygger på mer än 10 år av svensk forskning på en signalsubstans i hjärnan som kallas Gaba.

Gaba har visat sig spela en viktig roll för en lång rad hjärnfunktioner som inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi och beroende. Genom egenutvecklade molekyler vill Gabather därför manipulera hjärnans Gaba-receptorer och på så vis skapa nya behandlingsmöjligheter.

– Vi är väldigt specifika i hur läkemedlet binder till receptorfunktionen. I och med det blir läkemedlet också väldigt potenta på just den här punkten men påverkar inte andra system. Många läkemedel är inte så specifika utan de slår på många punkter och det är då som du får biverkningar, säger Bert Junno.

En förhoppning är att ett läkemedel med färre biverkningar också ska underlätta för patienten att ta del av fler andra behandlingsmetoder. Ett läkemedel som trycker ner symptom som psykoser och hallucinationer – men som inte orsakar trötthet eller andra biverkningar – gör helt enkelt att schizofrenipatienter får mer ork till terapi och andra typer av behandlingar.

– Det är det vården eftersträvar och något som psykiatrikerna efterfrågar som en väldigt viktig sak.

 

»I och med att vi närmar oss klinik så blir det ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen att söka partnerskap«

 

 

Utvecklingen av GT-002 befinner sig just nu i ett väldigt spännande skede och Gabather planerar att inleda fas 1-studier på läkemedelskandidaten under 2017. Dessutom har bolaget, tillsammans med tre partnerbolag, tilldelats ett forskningsbidrag på 10 miljoner kronor från EU-myndigheten Eurostars.

Att Eurostars tilldelat pengar till projektet ser Bert Junno som ett tydligt tecken på att det finns ett stort behov och intresse av GT-002 på marknaden. Det ökade intresset känner han också av från läkemedelsbranschen. Marknaden för antipsykotiska läkemedel omsatte år 2014 hela 15 miljarder dollar och enligt Bert Junno håller många patent inom detta område på att gå ut. Genom att erbjuda en helt ny typ av läkemedel, som dessutom ger färre biverkningar, blir Gabathers teknik därför högintressant.

– I och med att vi närmar oss klinik så blir det ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen att söka partnerskap.

Presenteras av

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet.

Gabathers tre fokusområden är: antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom)

Läs mer här:

www.gabather.com

 

Bert Junno, vd för Gabather.

Bert Junno, vd för Gabather.

 

Redaktionen