Nyemission: Svenska solfångare ger industrin solångaDet svenska företaget Absolicon vill göra solfångare till standard inom industrin. Nu genomför man, tillsammans med industrin, en storsatsning på pilotanläggningar och tar ledarrollen på en marknad som värderas till tusentals miljarder.

Även om solfångare länge använts som ett hållbart sätt att exempelvis värma vatten och alstra el till byggnader, har de ännu inte fått sitt stora genomslag som energikälla inom industrin. Det tänker det svenska företaget Absolicon ändra på. 

– Industrin har krävt högre temperaturer för att använda sol, säger företagets vd Joakim Byström. Våra nya solfångare kan generera ånga upp till 160°C.

När Joakim Byström grundade Absolicon 2007 var tanken att kommersialisera den teknik för koncentrerande solfångare som utvecklats under mer än 20 år av svensk forskning på området. 

En komplex teknik som Absolicon nu lyckats utveckla så att den klarar att leverera de stora energibehov som finns inom industrin.

– Genom att fokusera ljuset så kan man få den här omvandlingen att bli mycket effektivare. Men då tillkommer det också att man får ett mycket mer komplext system och det har inneburit att folk inte har fått ihop det tidigare, förklarar Joakim Byström.

Absolicon har även utvecklat ett unikt system som gör det möjligt att använda samma typ av solfångare till fler olika användningsområden. Genom att byta ut mottagaren i det paraboliska tråget, där solljuset fångas, kan man producera allt från solel och solvärme, till solånga och solkyla ur samma system.

– På ett stort industritak så blir det en del av taket som producerar ånga för processerna, en annan del som producerar kyla för kontorsfastigheterna och en tredje del som producerar varmvatten och el för andra behov. Men när man tittar på det så ser det exakt likadant ut, det är samma solfångare men olika mottagare i dem, förklarar Joakim Byström.

Stor potential och liten konkurrens

Marknadspotentialen för den här tekniken är enorm då många företag nu antagit sig att minska sina utsläpp och dessutom sänka sina energikostnader. Enligt International Energy Agencys färdplan för solenergi förutspås industrin de kommande 35 åren att göra investeringar inom solenergi till ett värde av 3000 miljarder kronor. Samtidigt finns det enligt Joakim Byström få konkurrenter på marknaden och i Europa finns bara 4-5 företag som levererar den här typen av lösningar.

Det är denna expansiva marknad som Absolicon nu riktar in sig helt på. Därför genomför man också en nyemission för att finansiera pilotanläggningar som man ska bygga tillsammans med stora industriföretag. Och man har redan knutit ett viktigt samarbete med en stor internationell koncern som ska utvärdera Absolicons lösning.

– Det här företaget har 16 miljarder dollar i omsättning och ska spara 25 procent av sina koldioxidutsläpp, säger Joakim Byström.

Läs mer och teckna dig för nyemissionen här

Dessa pilotanläggningar och industrisamarbeten ger enligt Joakim Byström Absolicon ett stort försprång till sina konkurrenter.. Absolicon har dessutom tagit fram en detaljerade planer för att bygga en automatiserad produktionsanläggning, som ska producera en solfångare var femte minut. Förhoppningarna på framtiden är således stora för Aboslicon.

– IEA förutser att den här tekniken kan omsätta hundratals miljarder redan om 10 år.

 

Presenteras av

Absolicon-solar-collector-Logo_4col_tone1-300x51
Absolicon ska vara en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar vi till att lösa världens energiproblem.

Läs mer om Absolicon här.

Bolagets erbjudande

Emission: 317 500 aktier, 11-29 mars

Teckningspost: Minst 125 aktier á 40 kr (5000 kr)

Värdering25,4 miljoner kronor före genomförd emission.

Notering: Planeras på Aktietorget, första handelsdag 9 maj 2016

Garantiner: Emissionen är till 100% garanterad genom vederlagsfria teckningsförbindeler och garantiavtal från huvudägare.

I syfte att öka ägarspridningen inför notering på Aktietorget har huvudägarna har åtagit sig att avstå teckningsrätter till förmån för nya aktieägare.

 

Anders_och_co_small

Redaktionen