Varför handlar lån idag mer om investering än att låna pengar?Det går att låna pengar av många olika anledningar. De flesta som lånar pengar gör det för att köpa något, exempelvis en bostad, bil, båt eller resa, men vissa använder lån för att få en hävstångseffekt vid investeringar. Den här typen av investering är självklart mer riskfylld än investeringar med egna pengar, men om detta används på rätt sätt kan det resultera i en vinst för investeraren.

5 saker att tänka på vid investering med lånade pengar

Följande saker är väldigt viktiga att tänka på om du överväger att investera med lånade pengar:

● Du måste vara medveten om risken. Att investera medför alltid risker, men att investera med lånade pengar medför ett flertal ytterligare risker ovanpå de vanliga riskerna. För det första sänker du den potentiella avkastningen tack vare lånekostnader, för det andra kan du stå utan kapital och behöva betala tillbaka hela lånet med dina egna pengar om din investering rör sig i fel riktning. Det här är något du måste vara väldigt medveten om innan du lånar pengar för att investera. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

● Räkna med lånekostnader, inflation och skatt när du räknar ut din vinst. Att räkna ut den potentiella avkastningen blir aningen mer komplicerat med lånade pengar. Utöver att behöva räkna med inflation och skatt behöver du även räkna med samtliga lånekostnader. Startkostnad, uppläggningsavgift och ränta är bara exempel på kostnader som måste tas med i beräkningen.

● Spekulera aldrig för mer pengar än du har råd att förlora. Det här gäller alltid vid investering, men blir ännu viktigare om du investerar med lånade pengar. Vid en investering i aktier och fonder kan delar av eller hela kapitalet förloras, vilket gör att du kan lämnas kvar med ett lån som du måste betala tillbaka för dina egna pengar. Av den anledningen är det viktigt att du noggrant räknar ut riskerna innan du investerar för lånade pengar.

● Försök att hitta ett lån med så låg ränta som möjligt. När du investerar med lånade pengar sänker du den potentiella avkastningen tack vare ränta och andra avgifter som du betalar. Av den anledningen är det väldigt viktigt att du hittar ett lån med så låg ränta som möjligt, annars sjunker möjligheten till en positiv avkastning drastiskt. Det optimala är ett lån utan ränta och andra avgifter, men de är väldigt, väldigt svåra att hitta. Det finns dock andra parametrar som spelar roll, de bästa snabblånen kan också vara överkomliga vad gäller totalt återbetalningskostnad.

3 risker med att låna pengar för att investera

Var medveten om följande risker om du funderar på att låna pengar för att investera:

● Du kan förlora hela kapitalet. Det här är alltid en risk när du investerar pengar, men med lånade pengar blir risken större. Inte för att det är större risk att du förlorar

pengarna på investeringen, men för att du sitter i en sämre sits än om du förlorar dina egna pengar. Du måste fortfarande betala tillbaka dina lånade pengar om du förlorar din investeringar, vilket kan svida rejält. Av den anledningen är det viktigt att du endast investerar pengar du har råd att förlora.

● Din möjliga avkastning är mindre tack vare lånekostnader. Eftersom att du investerar lånade pengar finns det lånekostnader som äter upp en del av eller hela den potentiella avkastningen. Räkna med saker som ränta, uppläggningsavgifter och liknande. Utöver detta måste du även lägga till inflation och skatt. Av den anledningen bör du se till att ditt lån har så låg ränta som möjligt, annars är det stor risk att du går med förlust istället för att få en avkastning.

● Du måste vara kapabel att betala av lånet om du förlorar ditt lånade kapital. Du kan förlora delar av eller hela ditt kapital oavsett vilken investering du gör. Var medveten om detta och skriv en tydlig plan för vad du ska göra om detta händer. Du måste vara kapabel att betala tillbaka ditt lån även om du förlorar hela ditt investerade kapital.

Sammanfattning

Att låna pengar har många olika syften, exempelvis för köp av bostad eller bil, men andra väljer istället att investera sina lånade pengar. Det här kan bli en väldigt kostsam affär om det inte görs på rätt sätt.

Om du vill låna pengar för att exempelvis köpa aktier eller fonder bör du försöka hitta ett lån med så låg ränta och avgifter som möjligt. Du måste även se till att du har råd att betala tillbaka lånet om du förlorar delar av eller hela din investering.

Att låna pengar för att investera pengar är inget som rekommenderas för nybörjare. Du bör verkligen veta vad du gör om du väljer att låna pengar för investeringar. Kom även ihåg att aldrig spekulera för mer pengar än du har råd att förlora. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Redaktionen