Svenskt företag i fronten för expansiv branschMarknaden för smarta växthus och LED-växtbelysning växer explosionsartat. Med ny teknik och ett innovativt systemtänk är svenska Heliospectra perfekt positionerade för att växa med marknaden.

Marknadsundersökningsföretaget MarketsandMarkets har i två rapporter analyserat marknadsläget för smarta växthus och LED-växtbelysning. I rapporterna förutspår man en årlig tillväxt på mellan 20-30 procent för dessa segment fram till år 2020 och den snabbaste tillväxten ser man för inomhusodling och vertikal odling. Rapporterna är glädjande nyheter för företaget Heliospectra som tillverkar intelligent växthusbelysning anpassad för just den här nya typen av odlingsmiljöer.

Read the article in english here.

Enligt Heliospectras vd Staffan Hillberg har den här utvecklingen flera förklaringar. Inomhusodling ger exempelvis möjligheter till minskad vattenförbrukning och med intelligenta belysningssystem kan man också optimera ljuset för varje planta vilket förbättrar kvaliteten på produkterna.

»Heliospectra har idag en av dom mest avancerade lösningarna på marknaden men som samtidigt är enkelt att börja med«

Staffan Hillberg, vd för Heliospectra

En annan tydlig trend är att odlarna vill vara närmare slutkunderna vilket innebär att odlingar flyttar närmare städerna. Heliospectra har därför nyligen lanserat Heliospectra Lightbar, ett belysningssystem som är specifikt utvecklat för vertikal odling som gör det möjligt att odla mer på en mindre yta.

Vi ser behovet av att minska transporter och få snabbare leveranser genom att odla närmare kunderna. Det finns idag flera exempel på odlingar inom gamla lagerlokaler, odlingar under marken och odlingar i anknytning till livsmedelsbutiker. Dagens konsument är också beredda att betala för en produkt som har samma bra kvalité året runt. En tomat som vi äter i Sverige på vintern ska smaka som en tomat som man odlat utomhus på sommaren, säger Staffan Hillberg.

Läs mer om Heliospectra här!

I MarketsandMarkets rapporter lyfts Heliospectra upp som ett av få innovativa bolag i branschen. Enligt Staffan Hillberg beror det på att Heliospectra lagt stora resurser på att utveckla ett nyskapande och avancerat system som både sänker belysningskostnaderna och höjer kvaliteten på produkterna. 

En viktig del av Heliospectras innovation är det så kallade biofeedback-systemet som med avancerade sensorer kan känna av hur plantorna tar till sig ljuset och sedan i realtid anpassar belysningen därefter. 

»Vi ser behovet av att minska transporter och få snabbare leveranser genom att odla närmare kunderna.«

Men även om systemet är avancerat så tror Staffan Hillberg att en stor del av Heliospectras framgång bygger på att man gör det enkelt för kunderna att börja i liten skala och successivt bygga ut systemet med mer avancerad funktionalitet. 

Ett exempel på denna filosofi är den nya E60-serien som bygger på samma plattform som Heliospectras mest avancerade system LX60 och RX30. RX30 används främst av forskare och agtech-bolag medan LX60 används av kommersiella odlare som är tekniskt avancerade. E60-serien är utvecklad som en enklare instegsprodukt riktad direkt mot stora odlare.

– Det som skiljer Heliospectra från konkurrenterna är vår inriktning på system. Det gör att man som kund investerar i olika delkomponenter och kan sedan bygga vidare inom samma system. Hela utvecklingen med smarta växthus, odling inomhus och vertikal odling kräver avancerad styrning och Heliospectra har idag en av dom mest avancerade lösningarna på marknaden men som samtidigt är enkelt att börja med, förklarar Staffan Hillberg.

Läs mer om Heliospectra här!

 

Presenteras av Heliospectra

ladda-nedFakta:

  • Heliospectra AB specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling
  • Heliospectra börsnoterades på Nasdaq OMX First North (HELIO) den 18 juni 2014, de är även registrerade på North American ADR (OTCQB: HLSPY)
  • Under 2014 fick Heliospectra sin genombrottsorder i USA och lanserade den nya produktserien LX60 med en första installation hos Swedeponic, Europas största odlare av färska kryddor. De kommer även att lansera två nya produkter under hösten - E60 samt Heliospectra LighBar
  • Bolaget har ca 20 anställda
  • VD: Staffan Hillberg

www.heliospectra.com

Läs mer om aktien här.


 

Marknadstillväxt

Marknaden för LED-växtbelysning och smarta växthus väntas växa med mellan 20-30 % årligen till 2020


 

Heliospectra-E60_
E60 är en av Heliospectras nyaste produkter, en enklare instegsprodukt för stora odlare.

Läs mer:

Fyrdubblad försäljning för svenska Heliospectras smarta lampor
Fyrdubblad försäljning för svenska Heliospectras smarta lampor

Redaktionen