Fyrdubblad försäljning för svenska Heliospectras smarta lampor

Helisopectras lösning för vertikal odling möjliggör odling på höjden inomhus.

Marknaden för intelligent växtbelysning växer med rekordfart. För det marknadsledande svenska bolaget Heliospectra blev 2015 ett genombrottsår, med stora ordrar och en omsättning som ökade med 340 procent.  

– Vi har fått rejäl fart under 2015 och vi fortsätter på samma utveckling, säger Heliospectras VD Staffan Hillberg.

Heliospectras grundades 2006 med målet att ta fram smartare belysning för odlare. Den lösning man nu utvecklat bygger dels på energisnål LED-teknik och dels på ett innovativt biofeedback-system. Med hjälp av sensorer kan biofeedback-systemet analysera hur växterna mår och sedan optimera vilken typ av ljus de behöver. Resultatet blir att odlare kan använda mindre resurser och samtidigt framställa produkter med högre kvalitet. 

Bakom den här innovationen ligger många år av utveckling och samarbeten med forskningsbetonade kunder. Idag samarbetar man till exempel med Nasa och den tyska rymdstyrelsen kring lösningar för odling i rymden. Ett steg i detta är att man under 2017 ska hjälpa till att sätta upp en odlingsstation på Antarktis.

»Med den här tekniken så kan man använda bara fem procent av den vattenåtgång som man normalt skulle behöva«

Läs mer om Heliospectras revolutionerande teknik.

55 miljoner lampor ska bytas ut

Men ett stort skifte som skett under de senaste två åren, vilket hjälpt Heliospectra att fyrdubbla sin omsättning på ett år, är att fler kommersiella odlare fått upp ögonen för tekniken. Det handlar dels om den stora marknaden för växthusodling, där det idag finns 55 miljoner lampor som successivt måste bytas ut mot modernare alternativ. Dessutom växer nya odlingsmiljöer fram när odlare nu vill producera sina grödor närmare konsumenterna. ”Urban odling” (odling i och nära städer) samt ”vertikal odling” (odling på höjden) är marknader som växer rekordfort och till 2020 förväntas de vara lika stora som växthusmarknaden.

–  Då börjar man odla inomhus i stängda och kontrollerade miljöer. Då kan du odla året runt, få samma resultat året runt och du får byggnader som är mycket effektivare att värma än vad ett växthus är, säger Staffan Hillberg.

En annan anledning till att inomhusodling växer är klimatförändringarna, som gjort många platser för varma eller torra för att odla utomhus. Genom att odla i en inomhusmiljö, med Heliospectras smarta lampor, kan man på dessa platser enklare kontrollera ljus och temperatur och även förbruka mindre vatten. 

– Med den här tekniken så kan man använda bara fem procent av den vattenåtgång som man normalt skulle behöva, förklarar Staffan Hillberg.

»Du får en återbetalning på din investering på 12-18 månader«

Medicinsk cannabis en växande jättemarknad 

En annan växande marknad för inomhusodling är medicinsk cannabis. Idag används cannabis som medicin för att behandla allt från MS och epilepsi till posttraumatisk stress hos krigsveteraner. Dessa medicinska effekter har också lett till att odling för medicinskt bruk blivit legaliserad på många platser. 

Till skillnad från konventionell cannabis är medicinsk cannabis främst baserat på det kemiska ämnet CBD, som inte har någon berusning effekt utan en ren medicinsk effekt. Ett exempel är läkemedlet Sativex som är godkänt i hela Europe inklusive Sverige och som odlas av det stora läkemedelsbolaget GW Pharma i Storbritannien.  Medicinsk cannabis är godkänt sedan lång tid tillbaks i Israel och är idag en av de snabbast växande marknaderna i Nordamerika. Nyligen har det även blivit godkänt i Australien och Uruguay och diskussioner om legalisering pågår i många andra delar av världen.

Den här utvecklingen är goda nyheter även för Heliospectra. Som ett exempel från förra året nämner Staffan Hillberg Heliospectras hittills största order, på 5,7 miljoner kronor, till en anläggning för odling av medicinsk cannabis i Las Vegas. 

– Man har tidigare använt traditionella natriumlampor med väldigt mycket värme i ljusstrålen. Om du befinner dig i Las Vegas, där det är väldigt varmt, och sedan värmer upp din lokal genom lamporna, då måste du köpa kylutrustning och driva den för att hålla nere temperaturen i lokalen. Så det blir extremt dyrt. Med vår teknik så får du ingen värme i strålen och den lilla värme som kommer från lampan kan du enkelt få bort. Så du får en återbetalning på din investering på 12-18 månader. 

Presenteras av

logga_liten

• Heliospectra AB specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling

• Heliospectra börsnoterades på Nasdaq OMX First North (HELIO) den 18 juni 2014, de är även registrerade på North American ADR (OTCQB: HLSPY)

• Under 2015 har Heliospectra fyrfaldigat omsättningen från 3,1 Mkr till 13,7 Mkr (340 %)

• Bolaget har ca 20 anställda


Läs mer på www.heliospectra.com

 


 

Staffan Hillberg, vd för Heliospectra.

Staffan Hillberg, vd för Heliospectra.

 

Läs mer:

Svenskt företag i fronten för expansiv bransch
Svenskt företag i fronten för expansiv bransch

Redaktionen