Bred hedgefond skapar trygghet i oroliga tider

Per Mårdbrant, vd för Advisor Fondförvaltning.

Under sina första tre år har Advisors hedgefond Multihedge levererat en stabil avkastning kring 10 procent per år, med en svag korrelation till börsen. Ett framgångsrecept som framstår som allt mer attraktivt när börsen återigen skakar.

Brexit är bara den senaste i en rad händelser som gjort börsen extremt volatil under det senaste året. Med tanke på den osäkerheten är det inte heller konstigt att svenskarnas sparande i aktiefonder minskat under 2016, ofta till förmån för hedgefonder.

Genom sitt friare placeringsmandat har en hedgefond möjlighet att använda fler typer av finansiella instrument och kan ta både korta och långa placeringar på värdepappersmarknaden. Resultatet blir, om förvaltningen sker på rätt sätt, en lägre risk, en sänkt korrelation till börsen och att man kan  skapa avkastning oavsett om marknaderna går upp eller ner. Trots detta har hedgefonderna ännu inte sett sitt stora genomslag i Sverige.

– Hedgefonderna har en ganska liten del av den totala fondmarknaden. De är fortfarande relativt okända upplever jag, säger Per Mårdbrant som förvaltar hedgefonden Advisor Multihedge.

 

»vi strävar efter att ha så många olika strategier som möjligt i vår fond«

 

Läs mer om Advisor Multihedge här. 

Advisor Multihedge är en så kallad fond-i-fond som investerar i ett 20-tal hedgefonder utvalda på den globala marknaden. Tanken bakom att investera i en större grupp hedgefonder är enligt Per Mårdbrant att skapa en ännu mer diversifierad portfölj, med en rad olika strategier. De  underliggande fonderna ska ha en låg korrelation både mot börsen och mot varandra.

– Här får du inte en förvaltare utan ett helt lag på ett 20-tal förvaltare. Dessutom har de oftast väldigt olika strategier sinsemellan. En del likheter finns ju men vi strävar efter att ha så många olika strategier som möjligt i vår fond, säger Per Mårdbrant. Advisor Multihedge är valutasäkrad till stor del och kommer inte att drabbas av några stora valutasvängningar.

Att fonderna kan ha många olika strategier och placera i många olika instrument gör att det kan vara svårt för en enskild sparare att sätta sig in i hur alla de olika fonderna fungerar. Enligt Per Mårdbrant är Advisor Multihedge av det skälet ett bra alternativ för vanliga sparare som vill investera i hedgefonder. Baserat på 25 års erfarenhet och med en noggrann selekteringsprocess sätter han ihop en välbalanserad grupp hedgefonder som ska leverera en stabil avkastning även i oroliga tider. Detta kan vara svårt för en enskild investerare att åstadkomma på egen hand av flera skäl. Inte minst så krävs det ett stort kapital.

 

»Det vi först och främst tittar på är förvaltarnas kvalitet, alltså helt enkelt hur deras fond har avkastat och hur avkastningen har varierat över tiden«

 Läs mer om fonden här.

Snittavkastning på 10 procent

Advisor Multihedge har nu varit igång i tre år och resultatet har varit en genomsnittlig avkastning på 10 procent per år. Ett bevis på att fondens strategi har fungerat väl är att medan Stockholmsbörsen dök med 10 procent i januari i år gick fonden upp med en procent. 

– Vi har under det senaste halvåret jobbat på att få ner volatiliteten och valt att fokusera på mer balanserade fonder med jämnare avkastning. På så vis slipper vi de här fonderna med våldsamma kast, som kan gå upp 10 procent och sedan gå ner 10 procent på en månad, säger han.

Efter tre framgångsrika år med ett bra resultat där fonden har finkalibrerats är målet för Per Mårdbrant nu att satsa på marknadsföringen av fonden. Just ett starkt ”track-record”, i normalfallet om minst tre år, menar han nämligen är nyckeln även när han själv väljer de fonder som ska ingå i Advisor Multihedge. 

– Det vi först och främst tittar på är förvaltarnas kvalitet, alltså helt enkelt hur deras fond har avkastat och hur avkastningen har varierat över tiden. Det är inte konstigare än så.

Presenteras av

FAKTA och NYCKELTAL

Advisor Multihedge

Genomsnittlig avkastning:*10,02 % per år (130312 – 160229)

Volatilitet:** 7,19 %

Sharpekvot:** 1,39

Minsta insättningsbelopp: 500 kr

Månadsvisa insättningar, kvartalsvisa uttag

Avgifter: 1 % fast/15 % rörlig

Mer information om fonden framgår av fondens informationsbroschyr och faktablad som tillhandahålls kostnadsfritt på svenska på www.advisor.se


Ny variant med 100% hävstång

– Vi har också ansökt om en variant av fonden med hävstång på 100 %. Vi beräknar att den ska starta efter sommaren, säger Per Mårdbrant.


 

Anmäl dig till Advisors nyhetsbrev!

 

Genom nyhetsbrevet får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna, pensionsförvaltning och våra fonder direkt till din mail.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen