Context Vision skapar nya lösningar med hjälp av AIAtt olika röntgenbilder har olika karaktär är något som försvårar diagnosarbetet för radiologer. Nu lanserar ContextVision en ny produkt, Altumira™, som med hjälp av AI harmoniserar röntgenbilderna så att de får en hög och jämn bildkvalitet.
– Vi har löst ett problem som tidigare inte gått att lösa, säger Anita Tollstadius, vd på ContextVision.

 

ContextVision är marknadsledande inom medicinsk bildförbättring sedan över 30 år och en pionjär inom teknikutveckling på det området. Efter att ha utvecklat spetskompetens inom AI-teknologi lanserar bolaget nu en ny generation bildförbättringsprodukter som baseras på en kombination av AI och den befintliga GOP-teknologin. Den första produkten, Altumira™, är avsedd för tillverkare av röntgenapparatur och lanseras nu globalt.

Eftersom röntgenbilder genereras under olika förutsättningar, exempelvis beroende på patienternas olikheter och olika stråldoser, blir bilderna väldigt olika. När bildkvaliteten varierar mycket blir utvärderingen svårare och tröttande vilket riskerar leda till feldiagnoser. Detta har inte varit möjligt att lösa med tidigare teknologi.

– Att få en jämn och hög bildkvalitet är centralt för läkarna och därmed också för våra kunder som tillverkar röntgenutrustning. Med Altumira™ har vi löst problemet på ett revolutionerande sätt vilket underlättar tolkningen av bilderna. Det är en milstolpe och vår första produkt i en ny generation, säger Anita Tollstadius. 

Samma kvalitet under hela ingrepp
Altumira™ är en syntes av ContextVisions världsledande teknologi och det senaste inom deep learning. Det skapar nya möjligheter och det som också är unikt för produkten är att den kan användas både för vanliga statiska röntgenbilder och för dynamiska bilder som används för att följa olika typer av ingrepp. Det innebär att en stabil bildkvalitet kan säkerställas under hela förloppet under ett ingrepp.

– Det är särskilt viktigt att inte bilden plötsligt ändrar karaktär mitt i en undersökning eller ett ingrepp, till exempel om man skall sätta in en stent i ett kranskärl. Med den bildprocessning som funnits tillgänglig hittills, kan man plötsligt få en för mörk bild vilket gör det svårt för operatören att se, men med Altumira bibehålls bildkvaliteten under hela ingreppet.

En konsekvent hög bildkvalitet gör att läkarna både kan arbeta effektivare och ge säkrare diagnoser. Det gör produkten attraktiv för ContextVisions OEM-kunder. Produkten är dessutom designad för alla typer av radiografisystem, från vanlig röntgen till avancerade angiografisystem och veterinärsystem.

Fortsätter utveckla produktportföljen
ContextVision började arbeta med AI och maskininlärning redan under 2014 och har sedan dess breddat sitt team och byggt upp spetskompetens framför allt inom deep learning. Med den första produkten i den nya generationen ute ser de nu framåt mot ytterligare produkter.

– AI skapar många möjligheter och stora förväntningar. För oss har det varit väldigt värdefullt att kunna applicera AI i en produkt och verkligen skapa nytta för våra kunder. Nu kommer vi gå vidare och utveckla vår portfölj genom att kombinera AI med vår GOP-teknologi för att fortsätta att leda marknaden inom bildförbättring.

Läs mer om ContextVision här

Presenteras av 


Om ContextVision

  • Bas i Linköping och Stockholm
  • 43 anställda
  • OEM försäljning
  • Noterade på Oslo börs
  • Ticker: COV
  • Global marknadsledare inom bildförbättring för medicinska bilder
  • Specialistkompetens inom bildprocessning och artificiell intelligens

Läs mer om oss på:

www.contextvision.com 

Redaktionen