Monyx Strategifonder firar fem år med att bli mer aktiva

Johan Hinas (t.v.) och hans förvaltningsteam.

Genom riskstyrd förvaltning gör Monyx Strategifonder det enklare att hitta ett långsiktigt sparande som passar din livssituation. Nu fyller fonderna fem år och genomgår en större förändring mot mer aktiv förvaltning inom tillgångsslaget aktier.

”Vi har tidigare varit aktiva i allokeringen mellan olika tillgångsslag och inom ränteförvaltningen men inte fullt ut i aktiedelen av fonderna, nu tar vi steget till att även vara aktiva i aktievalet vilket vi tror kommer vara en framgångsfaktor framöver, säger förvaltaren Johan Hinas.

Investera i fonder

I september är det fem år sedan Johan Hinas och hans kollega Mikael Kadri värvades till Monyx för att ta fram ett nytt förvaltningserbjudande. Med sig tog de ett nytt tankesätt som sedan dess definierat förvaltningen av de fem strategifonderna.

– Jag och Mikael hade en idé om hur det här skulle göras och det var genom riskstyrd förvaltning. Vi hade sett hur bland annat Skandia i Storbritannien framgångsrikt lanserat riskstyrda fonder i England och såg att man kunde göra ytterligare förbättringar i den typen av förvaltning för att passa svenska sparare. Riskstyrda fonder passar i allmänhet väldigt bra för långsiktigt sparande som till exempel pensionssparande, berättar Johan Hinas som idag är investeringschef på Monyx.

Som namnet antyder utgår den riskstyrda förvaltningen från vilken risknivå varje fond ska ligga på. De fem fonderna har därför alla en unik målrisk på mellan 4 och 15 procent, mätt som standardavvikelse. Johan Hinas och hans kollegor allokerar sedan fondens tillgångar mellan framför allt aktier och räntor för att skapa så hög avkastning som möjligt i relation till varje fonds målrisk.

Fördelen med den riskstyrda metoden är enligt Johan Hinas att det blir enklare och tydligare för den som exempelvis pensionssparar att välja fond. Du som investerare ska helt enkelt kunna fokusera på vilken risk du är villig att ta utifrån din livssituation. Oavsett hur marknaden utvecklas över tid så skall den risknivån försöka bibehållas.

– Du ska inte behöva fundera så mycket på din fond utan du kan som investerare eller rådgivare fokusera mer på din situation och vilken avkastning och risk du vill ha. Det är det vi försöker uppnå med de här fonderna, säger Johan Hinas.

Läs mer om strategin bakom fonderna.

»I en värld av förväntad lägre global tillväxt så tror jag att man ska vara noggrannare med val av bolag man investerar i«

 

Mer aktiv förvaltning

Efter fem år kan Johan Hinas också konstatera att förvaltningsmodellen fungerat bra. De fem fonderna har levererat stabil avkastning, mellan fyra och elva procent i snitt per år, och hållit sig nära sin målrisk. Dock har marknaden genomgått stora förändringar under den här tiden. Bland annat har risken på aktiemarknaderna generellt sett sjunkit under de senaste åren. För att hålla sig nära målrisken har Johan Hinas och hans kollegor därför behövt vikta upp andelen aktier i portföljerna.

I september sjösätter man också en ny större förändring av fondernas aktieförvaltning. För att skapa bättre avkastning kommer man stegvis att ta de fem strategifonderna mot en mer aktiv aktieförvaltning. Fonderna kommer helt enkelt inte bara vara aktiva i fördelningen mellan aktier och räntor utan också vara aktiv i vilken typ av aktier som ska ingå.

– Vi kommer jobba mer med aktievalet, även om portföljerna fortfarande kommer vara relativt breda i sin aktieexponering. Det tror vi är mest gynnsamt för fondernas avkastning om vi blickar framåt. I en värld av förväntad lägre global tillväxt så tror jag att man ska vara noggrannare med val av bolag man investerar i, förklarar Johan Hinas.

Läs mer om fonderna här.

För att hantera den här nya inriktningen kommer det att satsas ännu mer på lagarbetet. Något som Johan Hinas själv ser som en av fondernas största styrkor.

– Vi är en grupp som tillsammans försöker leverera det här resultatet. Det är inte bara en fondförvaltare som gör aktieval, obligationsval eller allokeringsval över hur mycket aktier vi ska ha utan det är hela förvaltningsteamet. Det lagarbetet blir ännu viktigare för vårt sätt att förvalta nu när vi blir mer aktiva i våra val av innehav inom både aktier, obligationer och andra typer av investeringar.

Läs mer om Monyx Strategifonder här!

Monyx fem strategifonder

tabell fonderna YK 3

Köp fonderna via våra distributörer Presenteras av

Om Monyx:

För en värdefullare vardag och framtid

  • Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag i Stockholm och med verksamhet även i Umeå och Sveg. Vi är sammanlagt 80 medarbetare. 
  • Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn.
  • Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder, pensioner och fondförsäkringar samt prisvärda försäkringspaket.
  • Vi förvaltar ca 30 miljarder kronor i våra sex blandfonder (Monyx Strategifonder) samt i vår räntefond (Monyx Aktiv Ränta), vår aktiefond (Monyx Svenska Aktier) och i vår absolutavkastande fond (Monyx Genesis).

Läs mer om oss på monyx.se

*Risknivåerna är inte garanterade. Målrisken anger den risk som eftersträvas. Minimi- och maximirisken anger tillsammans den riskkorridor inom vilken risken bör ligga. Risk mäts som Standardavvikelse av total avkastning på veckodata.

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

Redaktionen