Nu är det läge att investera i europeiska aktier

Soluppgång över Europeiska Centralbankens kontor i Frankfurt.

2016 har inletts med hög volatilitet på världens börser, inte minst i Europa. Men enligt Martin Skånberg, fondförvaltare på Schroders i London, finns det i dagsläget gott om anledningar till att se positivt på europeiska aktier. 

På grund av den expansiva penningpolitiken, en stark inhemsk konjunktur och en attraktiv värdering  finns det enligt Martin Skånberg, som förvaltar fonden Schroder ISF* EURO Equity, goda skäl att nu se positivt på europeiska aktier.

– Inte minst i Nordeuropa och Tyskland, där de disponibla inkomsterna stiger, har vi en rätt god konsumtionsdriven konjunktur. Även Spanien är faktiskt en av de snabbaste växande mogna marknaderna. Så det finns en återhämtningspotential också i Sydeuropa som är rätt påfallande, berättar han.

Enligt Martin Skånberg kvarstår visserligen många av de problem som orsakat volatiliteten på Europas börser, som exempelvis oro för Kinas tillväxt, Brexit och låga råvarupriser. Men detta vägs upp av andra faktorer som BNP-tillväxt, ECBs penningpolitik som stimulerar kredittillväxten bland hushåll och företag och att konsumentmarknaderna gynnas av de låga energipriserna.

Undervärderade bolag

För Martin Skånbergs fond Schroder ISF EURO Equity innebär det här läget dessutom väldigt intressanta investeringsmöjligheter. Nyckelstrategin för fonden handlar nämligen om att hitta undervärderade bolag som också står inför strukturförändringar som ger ökade tillväxtmöjligheter. I och med volatiliteten som varit menar han att det nu finns många bolag, särskilt i ”värdesegmentet”, som uppfyller de kriterierna.

– SCA är ett typexempel på vad vi letar efter. Ett bolag som ligger under sin potentiella värdering, i det här fallet på grund av bristande ägarstyrning, men som har en potential att bli bättre. Under det gångna året har detta förbättrats radikalt med ny ledning och ägarstyrning som väntas frigöra en enorm potential i bolagets skogsindustritillgångar och framtida hygienfokus. Och framförallt en vinsttillväxt som är rätt god eftersom bolaget drar nytta av låga råvarupriser, förklarar Martin Skånberg.

Ett annat segment där fonden ser omvärderingspotential är råvarubranschen och speciellt oljeindustrin. Det sjunkande oljepriset har inneburit att även kvalitativa tillväxtbolag inom den här sektorn blivit exceptionellt lågt värderade.

Martin Skånberg, fondförvaltare.

Martin Skånberg, fondförvaltare.

– Det vi började köpa var ett portugisiskt bolag som heter GALP Energia. Det är ett bolag som kommer nästan fyrdubbla sin produktion inom de närmsta 5 åren på grund av produktionshöjningen de har i Brasilien. Det är ett unikt bolag som har nedvärderats i takt med att oljepriset sjunkit. Men när oljepriset väl stabiliserar sig, som det gör nu, blir de här bolagen med tillväxt och en attraktiv ledning och produktionsstruktur intressanta igen.

Läs mer om Schroders europeiska aktiefonder.

Framgångsrik flexibilitet

Schroders har handlat med europeiska aktier sedan 1979 och det är idag ett strategisk prioritetsområde, där man förvaltar över 45 miljarder euro. Genom att välja att investera i en fond som Schroder ISF EURO Equity, istället för att själv välja aktier, kan man därför dra nytta av den expertis och erfarenhet som Martin Skånberg och hans 12 branschanalytiker besitter, samtidigt som man ökar diversifiering och likviditeten i sina tillgångar.

En viktig förklaring till fondens framgång är enligt Martin Skånberg också deras arbetssätt. Genom att arbeta kontracykliskt och rotera placeringar mellan tillväxtbolag och värdebolag beroende på konjunktur lyckas man överprestera oavsett vilket läge marknaden befinner sig i.

–  Vi har lyckats slå vårt index med 2,8 procent per år över fem år och det är ju väldigt olika klimat som europeiska aktier har befunnits i under dessa år, förklarar Martin Skånberg.

 

*Schroder ISF står for Schroder International Selection Fund

Presenteras av

Schroders-Logo-Schroders-Blue-RGB

Schroder ISF EURO Equity investerar i aktier i företag främst verksamma i länder inom EMU-området.

Förvaltarens mål är att identifiera felaktigt prissatta aktier genom omfattande analys och diverse strategier.

- Förvaltningsavgift: 1,5%

- Risknivå: 6 av 7

- Fondförvaltare: Martin Skånberg

- Morningstar rating: 4

- Lägsta investeringsbelopp: 100 kronor

- Utveckling sedan 5 år: +39,8% i Euro

- Fonden är tillgänglig via Avanza & Nordnet

48682-Web-banner


Video


Video_Martin_skanberg
Martin Skånberg om investeringsmöjligheter i Europa.


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeres i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerarna får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Redaktionen