Förbannade inflationsmål!

LISA SELIGSON

Det har säkert inte undgått någon att Riksbanken sänkt räntan till noll. Varför?

Jo, för att Riksbankens mål är en inflation på 2% och idag är den obefintlig. Enligt teorin ska sänkt ränta få folk att konsumera mera och företag att låna för att göra nya investeringar. Detta ska leda till högre priser som i sin tur leder till högre löner så att vi kan konsumera mer. En sänkt ränta leder dessutom till att kronan försvagas mot andra valutor och att vi exporterar ”billigare” och importerar ”dyrare”.

För det första tror jag inte att vi kommer konsumera mer bara för att räntan har sänkts, och det från en redan mycket låg nivå. Vi konsumerar när vi har en god framtidstro och en sänkt ränta ger tvärtom indikationer på att det är illa ställt med Sverige. Då blir vi snarare rädda för framtiden och konsumerar mindre. Kommer då företagen investera mer för att räntan sänkts? Absolut inte. Det är inte denna lilla ränteförändring som räknar hem en investering.

Det är en ökad efterfrågan som motiverar en investering. Eftersom Europa hankar sig fram är efterfrågan låg och då finns ingen motivator för företag att investera. Visst är det sant att en sänkt ränta leder till en svagare valuta. Men kommer vi att sluta handla utomlands via nätet och köpa mer i Sverige? Skulle inte tro det. Det finns ett enormt utbud på nätet och det är mycket billigare, trots en svagare krona.

Ingves kämpar i uppförsbacke mot en alltmer globaliserad värld. Inflationen kommer, trots hans försök, att vara fortsatt låg eftersom vi fortfarande kommer köpa fler billiga varor via nätet och bensinpriset kan fortsätta sjunkna på grund av låg efterfrågan i världen.

Det verkligt stora problemet är att riksbanker och politiker lutar sig mot ekonomisk teori och en gammal värld. Vi lever i dag i en global värld där det är lätt att köpa varor och tjänster över gränserna. Hur mycket vi än sänker räntan kommer kläder och prylar att bli billigare eftersom tekniken går framåt. Det kan vi inte stoppa. Mycket av de nya tjänsterna som efterfrågas skapas dessutom inom IT och kommunikation. Efterfrågan på de nya tjänsterna kommer alltså inte leda till högre löner i Sverige inom de traditionella branscherna. Där möter man snarare en ökad utländsk konkurrens som sätter press på dessa att bli billigare och effektivare, vilket leder till lägre löner.

Slopa därför inflationsmålet om precis två procent och fokusera på tillväxten. Sverige har en förhållandevis bra tillväxt jämfört med andra länder och lönerna stiger realt sett precis som Ingves vill. Att sänka räntan leder bara till osunda investeringar och spekulation vilket i sin tur bygger bubblor som på riktigt äventyrar vår tillväxt. Detta kan bli ett mycket större problem än dagens icke existerande inflation.

Redaktionen