Expertpanelen; 5 konkreta tips inför 20154. Har du några konkreta tips inför 2015 som rör bolag eller marknader som man som sparare borde hålla ett extra öga på?

Torgny Prior & Martin Lindqvist, förvaltare på PriorNilsson Fonder
Aktiemarknaden har gått upp sedan 2009 så nu kan det vara läge att titta på hedgefonder för att diversifiera portföljen. Bolag som kan uppvisa tillväxt i en för övrigt låg BNP-tillväxtmiljö kommer att premieras, som alltid.

Stefan Olofsson, förvaltare Sensor Fonder
Oljesektorn har fallit kraftigt sista tiden vilket gör att aktier som lundin Petroleum och tethys oil börjar se intressanta ut. Risken i sektorn är dock mycket hög så det gäller att följa oljepriset utveckling noga.

Mattias Martinsson, förvaltningschef, Tundra Fonder
Givet att vår pakistanfond har funnits under drygt tre år och under den perioden stigit över 150% är det kanske ett förvånande tips – Jag skulle dock framförallt peka ut Pakistan inför 2015. Aktiemarknaden är fortsatt den billigaste av de större frontiermarknaderna och ekonomin kommer få en ordentlig boost av nuvarande låga oljepriser. Detta kan bli året då aktiemarknaden omvärderas.

Lisa Seligson, marknadschef på Lancelot Asset Management
Alla marknader som blir övervärderade måste man hålla ett öga på. Det gäller att välja bra enskilda investeringar som kan ha en bra avkastning i förhållande till risken.

Lars Bergkvist, förvaltare på Lannebo Fonder
Bolag som gynnas av dollarförstärkningen har goda förutsättningar att utvecklas väl på börsen 2015. Detta gäller t ex skogsbolagen, men även andra bolag med stor dollarexponering såsom Volvo och Ericsson.

Redaktionen