GodFond skapar bättre avkastning och en bättre världEn aktiefond med lägre kostnader och bättre avkastning där hela fondbolagets vinst skänks till välgörenhet. När Stefan Krook startade GodFond 2009 var det många i branschen som rynkade på näsan. Men sex år senare förvaltar fonden över en miljard kronor och utdelningen till välgörenhet bara ökar.

Entreprenören Stefan Krook har alltid älskat att utmana. 2009 startade han GodFond, en aktiefond som skulle ge bättre villkor för spararna och där hela fondbolagets vinst skulle gå till välgörenhet. Idag är många förvånade över fondens framgång men enligt Stefan Krook är förklaringen enkel: folk har sett det rationella i GodFonds erbjudande.

– Det är samma sak som du får av alla de andra fondbolagen fast det är lite billigare och samtidigt så skänker vi bort vår vinst till välgörenhet. Så om innehållet är lika bra som alla andras och till och med schysstare mot omvärlden så varför inte? säger han.

GodFond är det andra bolaget som stiftelsen GoodCause har startat. Precis som det första bolaget, GodEl, vill fonden bidra till en bättre värld men också utmana det etablerade aktörernas arbetssätt. Det Stefan Krook tyckte sig se inom fondbranschen var att fondbolagen inte erbjöd det som kunderna faktiskt borde ha, utan snarare fokuserade på det som man själva tjänade mest pengar på.

– Ur ett sparperspektiv vill du ha en stor riskspridning till låga kostnader och precis som med de rörliga elpriserna på elmarknaden så var det ingen som sålde det, säger han.

Hållbarhet och låga kostnader

Med hjälp av flera kända investerare, som bland andra H&Ms vd Karl-Johan Persson, skapade han en fond för långsiktigt sparande baserat på indexförvaltning. Fonden fokuserade låga kostnader för kunderna och hårda krav på hållbarhet i investeringarna. Sex år senare är det tydligt att satsningen fungerat, GodFond har ökat med 130 procent i värde sedan starten och förvaltar idag över en miljard kronor. I år räknar man också med att kunna betala ut nära två miljoner till välgörande ändamål som fondens kunder väljer.

»Innehållet är lika bra som alla andras och till och med schysstare mot omvärlden så varför inte?«

Resan hit har dock inte varit helt enkel. Stefan Krook märkte fort att det fanns stora kostnader förknippade med att driva ett fondbolag som endast förvaltade en fond. En vändning blev därför att SPP Fonder förra året tog över förvaltningen. Med SPP som förvaltare har man kunnat sänka sina kostnader, vilket innebär mer pengar till välgörenhet, och dessutom har det blivit lättare harmonisera fondens hållbarhetskriterier.

– När det gäller indexförvaltning så är det väldigt beroende av skalan. Ju mer pengar du förvaltar desto billigare blir förvaltningen. SPP hade redan den här stora fabriken för att driva fonder, de hade samma hållbarhetskriterier och ligger längst fram i hållbarhetsanalys, berättar Stefan Krook

Vill fortsätta att utmana

Stefan Krook är också hoppfull inför framtiden för GodFond. Att investera i hållbara bolag menar han kommer skapa den bästa avkastningen på lång sikt och med SPP som förvaltare tror han att fler kommer få upp ögonen för det rationella i GodFonds erbjudande. Förhoppningen är också att man precis som med GodEl på sikt ska kunna påverka hur hela branschen fungerar.

– Jag har ju själv älskat att få vara lite rumpnisse och gå in i en ny bransch och fråga: varför då? Varför gör man på det här viset? säger Stefan Krook.

Läs mer om oss här!

Presenteras av God Fond

GodFondlogga
Hemsida: www.godfond.se

Målsättning: Fondens målsättning är att, mot en låg avgift, ge spararen en väldiversifierad och hållbar exponering mot aktiemarknaden.

Förvaltningsinriktning: Fonden investerar i hela världen men förhåller oss alltid till en modellallokering som är 50% Sverige, 35% utvecklade världen och 15% tillväxtmarknader. Alla investeringar sker enligt våra hållbarhetskriterier.

Läs vår hållbarhetsprofil här!

Avgifter: GodFond Sverige & Världen tar ut en fast, total förvaltningsavgift på 0,85% per år.

GRÖN KNAPP!


Riskinformation 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På hemsidan hittar du faktablad och informationsbroschyr

Redaktionen