• SIX Sweden Index 256.29 0.45%
  • SIX Norway Index 182.59 -0.33%
  • SIX Denmark Index 238.6 -0.4%
  • SIX Finland Index 144.28 0.37%

4 trender som påverkar börsen 2016Efter ett händelserikt 2015 tar PriorNilsson Fonders förvaltare och grundare Torgny Prior och PO Nilsson sikte mot ett osäkert 2016. Ränteökningar, bostadsmarknaden och utvecklingen i Kina är några av de stora teman som de tror kommer definiera börsutvecklingen under nästa år.

Den kinesiska inbromsningen och den oväntande devalveringen av yuanen i augusti fick börserna att skaka under andra halvan av 2015. I Sverige drabbade turbulensen framförallt verkstadsindustrin och globalt sett har också råvarupriserna sjunkit kraftigt. 

Inför nästa år tror PO Nilsson på PriorNilsson Fonder att den kinesiska tillväxten kommer fortsätta att vara lägre än vi vant oss vid. Samtidigt menar han dock att omställningen av den kinesiska ekonomin, från exportberoende till driven av inhemsk konsumtion, skapar möjligheter för vissa bolag.

Bolagen som är orienterade mer mot konsumentrelaterad industri kommer ju klara sig bättre än de som är orienterade mot exempelvis stålverk eller till viss del bygg och anläggningar. Man ser att konsumentrelaterad konsumtion, till och med småbilar, har visat en uppgång nu igen. Och man ser att amerikanska bolag som Starbucks och Apple visar på väldigt starka siffror i Kina, så det beror lite på vilken bransch, förklarar PO Nilsson.

»Jag är jätteorolig över att det finns en sådan extrem konsensusuppfattning om att reporäntan ska vara noll eller lägre hela nästa år. «

Läs mer om PriorNilssons förvaltningsstrategi här.

Ränterörelser påverkar

I december höjde den amerikanska centralbanken räntan för första gången på nästan 10 år. De flesta förväntar sig också fler amerikanska räntehöjningar under 2016, vilket kan driva upp dollarn och gynna den svenska exporten. Samtidigt finns också risken att en alltför snabb räntehöjning och en stärkt dollar kan innebära problem för emerging markets som har stora skulder i dollar.

Även i Sverige kan ränteläget få en stor effekt på börsen. Enligt PO Nilsson finns det idag en oroande konsensusuppfattning kring att räntan kommer att följa riksbankens prognos och ligga kvar runt noll. Detta trots att Sverige står inför en ökande statsskuld, ett växande BNP och underliggande inflation. 

– Jag är jätteorolig över att det finns en sådan extrem konsensusuppfattning om att reporäntan ska vara noll eller lägre hela nästa år. Det finns väldigt lite tro på annat än att riksbankens räntebana är korrekt, och den har aldrig varit korrekt. Man kan inte se en större förändring och det är den absolut största risken på aktiemarknaden, säger PO Nilsson.

 

 »Vi tycker att det finns varningsflaggor kring en hel del av de små och medelstora bolagen som lyfts till astronomiska höjder rent värderingsmässigt«

 

Orosmoln för småbolag och bostadsmarknaden  

Även Torgny Prior ser en räntestegring som det största hotet mot börsen 2016, eftersom ränteplaceringar då skulle bli ett allt mer attraktivt alternativ. Men han ser också potentiella orosmoln på bostadsmarknaden som skulle kunna skapa problem. Mardrömsscenariot är enligt honom att ränteavdraget slopas för att kyla ner bostadsmarknaden samtidigt som räntorna går upp.

– Då kan det få dubbel effekt åt andra hållet. Det finns folk som har förköpt sig och som då inte får något ränteavdrag samtidigt som räntorna går upp och som dessutom får amorteringskrav. Då kan det bli jobbigt på bostadsmarknaden och för byggbranschen, säger Torgny Prior.

Ett annat område där PO Nilsson och Torgny Prior ser risker för en nedgång är bland småbolagen. Enligt dem har många portföljförvaltare under 2015 flyttat pengar till små och medelstora bolag för att öka sitt tracking error. 

Det har gjort att många av dessa bolag tryckts upp pågrund av nya köpare samtidigt som småbolagsfonderna haft ett väldigt starkt inflöde. Den här kombinationen har gjort att många av de här mindre bolagen har fått en hysterisk värdering. Så vi tycker att det finns varningsflaggor kring en hel del av de små och medelstora bolagen som lyfts till astronomiska höjder rent värderingsmässigt, avslutar PO Nilsson.

NYHETSBREV

Prenumerera på PriorNilssons Nyhetsbrev!

Presenteras av

priornilsson-logo
Våra fonder:

Hedgefonden Yield 

Är ett bra alternativ till räntefonder eller bankkonto med en väsentligt lägre risk än aktiefonder.

+ 79,10 % sedan start (dec 2002 - nov 2015)

Hedgefonden Idea

Har en koncentrerad portfölj med få och stora innehav och större frihet i sina placeringar jämfört med en traditionell aktiefond.

+ 131,53 % sedan start (jan 2006 - nov 2015)

Aktiefonden Sverige Aktiv

Passar dig som har en långsiktig placeringshorisont och tror på svenska aktier och aktiv förvaltning. Sverige Aktiv har nummer 328 021 i premiepensionssystemet

+ 88,68 % sedan start (okt 2012 - nov 2015)

Aktiefonden Realinvest

Passar dig som tror på bolag med stor andel reala tillgångar, ex. bolag i råvaru- och kraftindustrin. Realinvest har nummer 487 108 i premiepensions-systemet.

+ 69,73 % sedan start (sep 2013 - nov 2015)

Läs mer om våra fonder

NYHETSBREV

Prenumerera på PriorNilssons Nyhetsbrev!


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen