Skogsbolaget byter inriktning och vänder kassaflödetEfter 16 år av skogsverksamhet i Panama har bolaget Forwood nu genomgått en stor omställning. Genom att gå från ägande till förvaltning av skog och med en helt ny verksamhet i Sverige går det nya bolaget Green Growth Nordic AB mot gröna siffror under 2017.

För Green Growth Nordics vd Timo Lehtonen kom intresset för teak-odlingar i Panama av en slump. År 1999 befann han sig där tillsammans med en kompanjon för att sälja en fastighet till en lokal affärsman. Under vistelsen fick han och kompanjonen möjlighet att besöka flera av de nya teak-plantager som börjat anläggas i landet och de båda såg direkt potentialen.

– Redan andra kvällen satt vi där och sa att det här är en bra investering, vi måste etablera en egen plantering som ett långsiktigt pensionssparande. Teak är ett av världens dyraste trädslag. Det har fyra gånger snabbare tillväxt än vanlig gran och tall och virkesvärdet är tio gånger högre. Alla faktorer pekar på att det är en bra investering, berättar Timo Lehtonen.

Timo och hans kompanjon tog med sig idén hem och hittade snabbt flera vänner och deras bekanta som var intresserade. Utöver teaken visade sig nämligen många vara intresserade av att investera i Panama, ett land som var politiskt stabilt och som använt den amerikanska dollarn som valuta i över hundra år.

 

»Vi hittade en amerikansk fond som förvärvade 2/3 av innehavet som vi fortsätter att förvalta. Vår personal gör med andra ord samma arbete som tidigare men nu får vi betalt för arbetet«

Läs mer om Green Growth Nordics verksamhet i Panama.

2002 började koncernen att etablera teakodlingar i Panama och köpa skog i Lettland. Forwood-koncernen växte snabbt och 2007 såldes den Lettiska skogen med mycket god vinst. Bolaget fortsatte att etablera teakplanteringar i Panama och hade 2010 drygt 1100 hektar i sin ägo. Enligt Timo Lehtonen var en viktig del av bolaget att vara både socialt och miljömässigt hållbara vilket gjorde att man också tidigt blev FSC-certifierade. På så vis kunde man bygga upp en unik och bred kompetens och verksamheten i Panama uppgick som mest till 130 anställda.

Problemet för bolaget var dock att skogen behövde växa i minst 20 år innan den kunde avverkas. Det innebar en lång tid av utgifter innan man slutligen får avkastning på sin investering och dessutom eskalerade utgifterna pga. den höga tillväxt som Panama befunnit sig i de senaste 7 åren. Verksamheten finansierades därför genom en serie nyemissioner tills bolaget valde att byta inriktning 2014, då man sålde två tredjedelar av sitt skogsbestånd till en pensionsfond. Hög tillväxt har varit bra för uppbyggnaden av värden i tex marken men samtidigt ökat utgifterna för skötseln.

– Vi hittade en amerikansk fond som förvärvade 2/3 av innehavet som vi fortsätter att förvalta. Vår personal gör med andra ord samma arbete som tidigare men nu får vi betalt för arbetet.

Förhoppningen är att kunna utnyttja både sina maskiner och kompetens till att öka intäktsströmmen. De senaste tre åren har man därför utfört olika avverkningstjänster och man förhandlar om fler förvaltningsuppdrag. Bolaget äger dessutom 750 hektar av betesmark som var planerad att bli teakodling. Nu hoppas man kunna omvandla marken, som ligger på ett attraktivt läge norr om Panama City, till mark för bostäder. Denna omvandling tror man kommer öka markvärdet från dagens 50 MSEK till minst 150 MSEK.

 

»Från att i alla år ha haft ett negativt kassaflöde så är vårt mål att vända det och vi är på god väg att lyckas. Jag räknar med att vi kommer ha positivt kassaflöde senast nästa år«

 

Även i Sverige genomgår bolaget en förändring. I mars i år startades en ny verksamhet i form av ett dotterbolag som säljer avfallsbehållare som grävs ner i marken. Enligt Timo Lehtonen passar den nya verksamheten väl med skogsverksamheten i Panama, eftersom båda är riktade mot att förbättra miljön. Målet är att den nya verksamheten redan nästa år ska kunna bära upp hela den svenska delen av bolaget ekonomiskt och man har redan lyckats offerera för över 4 miljoner kronor. Bolaget får på så vis två ”gröna” men skilda ben och för att illustrera att man inte längre bara arbetar med skog byter moderbolaget också namn, från Forwood till Green Growth Nordic AB (publ).

För investerarna är det också ett nytt läge. Genom försäljningen av skog är bolaget är idag helt skuldfritt och bara i år har man återbetalt 31 miljoner till aktieägarna genom inlösen av aktier. När hela bolaget nu också riktar in sig mot att skapa ett positivt kassaflöde tror Timo Lehtonen därför på en ljus framtid för både företag och aktieägare.

– Från att i alla år ha haft ett negativt kassaflöde så är vårt mål att vända det och vi är på god väg att lyckas. Jag räknar med att vi kommer ha positivt kassaflöde senast nästa år.

Läs mer om Green Growth Nordics projekt i Sverige.

 

Presenteras av


Green Growth Nordic AB är ett svenskt företag vars affärsidé består i att investera i bolag och projekt som påverkar vår miljö i en positiv riktning.  

Green Growth Nordic är verksamt genom sitt dotterföretag Forwood med att förvalta och förädla mark och teakplanteringar i Panama. Bolaget utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i Centralamerika. Forwood i Panama är miljöcertifierat och är genom en aktiv miljöinsats en trygg och långsiktig leverantör av skogsrelaterade produkter och tjänster.

Bolaget Avfallsekonomi är ett nybildat helägt dotterbolag under Green Growth Nordics nya affärsidé att arbeta med miljöbaserade projekt i Sverige. Bolagets första projekt är försäljning av avfallsbehållaren Garby.

Bolaget har drygt 1000 aktieägare och aktien handlas sedan juni 2012 på Mangoldlistan. Bolaget har under hösten 2016 löst in 20 % av samtliga aktier i bolaget till kursen 1,20 kr per aktie för totalt ca 31 MSEK.

Läs mer på www.greengrowthnordic.se

Timo Lehtonen vd för Green Growth Nordic AB.

Redaktionen