Vinsterna i att investera i ett trivsamt kontorslandskapUnder 2018 nåddes vi av nyhet efter nyhet om kontorslandskapets nackdelar. Även om man ser ekonomiska fördelar i form av sänkta lokalkostnader tyder forskningen på att medarbetarna blir mer stressade och presterar sämre. Men det finns några enkla sätt att öka arbetsro och trivsel i kontorslandskapet, både för dig som chef och dig som anställd.

Mer sjukdom, ökad stress och sämre fokus. Vilket i sin tur ger minskad produktivitet. Det är några av de nackdelar som påvisats med öppna kontorslandskap. Ändå är det ett faktum att det är mycket vanligt med kontorslandskap på arbetsplatser runt om i Sverige.

Små kontorslandskap fungerar bäst
Aram Seddigh är forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han har studerat hur olika typer av kontor påverkar hälsa och produktivitet. Resultatet från hans studier pekar på att både stress och prestationsförmåga påverkas av vilken typ av kontor man befinner sig i. Öppna kontorslandskap tycks vara förknippade med störst problem, följt av så kallade flexkontor och därefter egna rum.

I forskningen delar man upp kontorslandskapen i små, 4-9 platser, mellanstora, 10-24 platser och stora, 25 platser eller mer. Och storleken har betydelse. I sin forskning har Aram Seddigh kunnat konstatera att distraktionen minskar ju mindre landskapet är. När man frågar de anställda föredrar också de flesta ett mindre landskap.

Tre tips till dig som arbetar i ett kontorslandskap
Som anställd kan du sällan välja om du ska sitta i ett enskilt rum eller i ett kontorslandskap. Men det finns några saker att tänka på för att öka förutsättningarna att trivas i ett kontorslandskap.

 1. Nyttja möjligheten till tysta rum när uppgiften kräver.
  Vissa arbetsuppgifter kräver din odelade uppmärksamhet. Det kan vara till exempel en skrivuppgift, att läsa en rapport eller göra en analys. Då kan ett kort avbrott innebära att det tar upp till 25 minuter innan du är fullt fokuserad på uppgiften igen. Bättre då att från början sätta dig i ett tyst rum eller att arbeta hemifrån om den möjligheten finns.
 2. Håll bruset borta med hörlurar.
  Med hörlurar kan du själv bestämma vad du vill höra. Oavsett om du lyssnar på musik eller bara stänger ute ljudet runt omkring är hörlurar dessutom en tydlig signal om ”stör ej” till dina kollegor.
 3. Utvärdera och planera arbetet.
  Det är viktigt med tid för reflektion. Ta en halvtimme i slutet av arbetsdagen för utvärdering och eftertanke. Vad har du åstadkommit idag, vilka lösa trådar finns det att återuppta under morgondagen, hur ska du prioritera? Tid att smälta intryck och strukturera arbetet hjälper dig oavsett hur du sitter när du jobbar men är kanske extra viktigt i ett kontorslandskap med många intryck och avbrott under dagen.

Tre tips till dig som arbetsgivare
Som arbetsgivare finns det också några saker att tänka på om du vill att dina medarbetare som sitter i kontorslandskap ska trivas.

 1. Skärmväggar och ljudabsorberande material
  Kort sagt – det kan göra hela skillnaden! Investera i tygklädda skärmväggar och ljuddämpande innertak. Väggabsorbenter kan dessutom vara en snygg inredningsdetalj som lyfter hela kontoret.
 2. Sätt upp policys och se till att de efterlevs
  Ha en öppen dialog om arbetsmiljön med dina medarbetare. Sätt upp förhållningsregler och riktlinjer för hur man arbetar och interagerar med varandra på kontoret. Hur gör jag för att visa att jag blir störd? Stänger alla dörren till skrivarrummet efter sig? Har vi mobilerna på vibration i stället för ringning? Sätt upp konkreta regler som alla kan acceptera och förstå.
 3. Snabb åtkomst till avskild miljö
  Att snabbt kunna ta sig till ett rum i avskildhet bedöms som en viktig faktor för att arbetet ska fungera bra. En tumregel kan vara att det som högst ska ta 30 sekunder att ta sig från en arbetsplats i den öppna miljön till en tyst plats, till exempel om man får ett telefonsamtal som kräver avskildhet.

Källor: 
Office type, performance and well-being A study of how personality and work tasks interact with contemporary office environments and ways of working, Aram Seddigh https://www.avhandlingar.se/avhandling/de786559a0/
Ingenjören.se – Hjärnan är inte konstruerad för kontorslandskap http://www.ingenjoren.se/2018/03/26/hjarnan-ar-inte-konsutruerad-for-kontorslandskap/

 

Presenteras av 

Flex Applications AB grundades 1990 och finns idag i Örebro (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Oslo. Vi har gjort oss kända för att utforma kompetenta och användarvänliga system för personaladministration. Detta mycket tack vare att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och synpunkter. Vår ambition är också att hålla en förstklassig support där tillgänglighet och serviceanda är två nyckelbegrepp.

Läs mer om Flex Applications här

Redaktionen