Aberdeens fyra EMD-fonder – från bred exponering till frontier marketsIdag finns det fyra olika EMD-fonder inom Aberdeens fondutbud vilket gör att du nu kan erhålla såväl lite bredare exponering som mer specifik inriktning mot antingen företagsobligationer, obligationer i lokal valuta eller frontier markets – de nyaste och även minst utvecklade marknaderna.

Aberdeen har lång erfarenhet av att förvalta EMD-fonder (emerging market debt-fonder) och de vet att en enda fond inte är tillräckligt för att tillgodose de skiftande önskemål och behov som finns bland olika kunder. Därför har bolaget fyra olika EMD-fonder i sitt utbud, fonder som har lite olika inriktning och riskprofil för handel med obligationer i tillväxtmarknader. Genom att kombinera dem går det att skapa sin helt egna EMD-exponering. Nedan kan du läsa mer om varje enskild fond och även klicka dig vidare till respektive faktablad.

Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund

Med den här fonden erhåller du exponering mot både stats- och företagsobligationer på de tillväxtmarknader som bedöms som intressanta av Aberdeens förvaltare. Jämfört med de övriga tre fonderna i Aberdeens EMD-utbud erbjuder den här fonden den bredaste exponeringen och passar dig som vill ha så god riskspridning som möjligt.

Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument

 

Aberdeen Global – Emerging Markets Corporate Bond Fund

Med en inriktning mot företagsobligationer på tillväxtmarknader ger denna fond en diversifierad EMD exponering med lite högre risk. Fonden passar dig som vill dra nytta av den expansiva utvecklingen hos företag som agerar på tillväxtmarknaderna.

Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument

 

Aberdeen Global – Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Genom att investera i obligationer i lokal valuta på tillväxtmarknader ökar möjligheterna för våra förvaltare att hitta intressanta obligationer inom ett segment i stark tillväxt. Samtidigt som detta kan innebära högre avkastning introduceras även ett ytterligare riskmoment i förvaltningen:

Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument

 

Aberdeen Global – Frontier Markets Bond Fund

Aberdeens räntefond med fokus på frontier markets, regioner som ännu är för outvecklade för att kallas tillväxtmarknader, ger tillgång till statsobligationer och företagsobligationer från länder som till exempel Argentina, Sri Lanka och Nigeria. Dessa ekonomier är de nyaste på de finansiella marknaderna och kombinerar därmed möjligheter att upptäcka riktiga guldkorn med en betydande risknivå.

Läs mer i fondens faktablad och dess KIID-dokument

Aberdeen Asset Management

aam-logo-header
Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vårt enda fokus.

Bolaget bildades ursprungligen i Aberdeen i Skottland 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991. Idag har koncernen 33 kontor i 25 länder och över 2700 anställda. Vår affärsidé är att leverera god avkastning till våra kunder för alla tillgångsklasser där vi är aktiva. I Sverige kan vi erbjuda investerare ett brett utbud av fondprodukter och mandat inom alla våra tillgångsslag, såsom aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar.

Läs mer om oss här 

Relaterade artiklar

Riskinformation

Viktig information Upprättad och distribuerad av Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige, med säte Sveavägen 25, 10363 Stockholm. Historisk avkastning är inte en vägledning för framtiden. Värdet på investeringarna och inkomsten från dem kan gå ned såväl som upp och investerare kan få tillbaka mindre än det belopp som ursprungligen investerats. Aberdeen tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Allt innehåll på denna kampanjsida är enbart avsett som information och ska inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning om att handla i någon av de investeringar som nämns här. Aberdeen garanterar inte riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten i informationen och materialet i det här dokumentet och vi friskriver oss uttryckligen från ansvar för fel eller brister i sådan information och material. All forskning eller analyser som används vid framställning av detta dokument har upphandlats av Aberdeen för eget bruk och kan ha handlat om för sina egna behov. De erhållna resultaten görs tillgängliga endast tillfälligtvis och informationen kan inte garanteras dess riktighet. Informationen på denna kampanjsida kan innehålla prognoser eller andra framåtriktade uttalanden om framtida händelser eller framtida resultatet länder, marknader eller företag Dessa uttalanden är endast antaganden och faktiska händelser eller resultat kan komma att skilja sig avsevärt. Läsarna måste göra sin egen bedömning av relevansen, riktigheten och tillförlitligheten i informationen på denna sajt och genomföra sådana oberoende undersökningar som de anser nödvändiga eller lämpliga. Alla bedömningar eller uppskattningar i detta dokument är gjorda på en generell basis och är inte att betrakta som rådgivning till läsaren. Vidare ges ingen garanti och tas inget ansvar för eventuella förluster som uppstår, vare sig direkt eller indirekt som ett resultat av läsaren eller någon person eller grupp av personer som agerar på någon information, bedömning eller uppskattning på denna sajt. Aberdeen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar av all information på denna sajt. Skattebehandling beror på varje investerares individuella förutsättningar och kan komma att ändras i framtiden. Professionell rådgivning bör inhämtas innan några investeringsbeslut. © 2015 Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige. Alla rättigheter förbehållna.

Redaktionen