Stigande silverpriser ger nordiska gruvbolaget en ljus framtid

Timo Lindborg vd för Sotkamo Silver.

Efter en lyckad nyemission är Sotkamo Silver nu ett steg närmare gruvdrift för sin fyndighet i Sotkamo, Finland. Och med ett silverpris som överträffar förväntningarna ser framtidsutsikterna allt ljusare ut. 

För Gruvbolaget Soktamo Silver är timing nyckeln till framgång. Deras silverfyndighet i Sotkamo i Finland upptäcktes redan på 1980-talet men det är först nu som tiden blivit mogen för att påbörja arbetet med gruvan. Anledningen? Att silverpriset måste vara rätt.

– Silverpriset har förstärkt sig och håller en bra hög nivå. Priset håller faktiskt en högre nivå nu än vad vi hade tänkt att det skulle vara när vi kom igång med produktionen, säger Timo Lindborg vd för Sotkamo Silver.

Det var 2006 som Sotkamos dotterbolag först köpte rättigheterna till fyndigheten. 2010 inledde man processen med geologiska och tekniska utredningar och att ansöka om de tillstånd som krävs för gruvdrift. Sedan dess har man också gjort investeringar i ett anrikningsverk och i infrastruktur så som kraftledningar.

Sotkamo Silver har följaktligen lagt mycket kraft och tid på att utveckla projektet men potentialen är också stor. Enligt den senaste genomförbarhetsstudien för gruvan, som publicerades i mars, finns det nämligen mer silver i fyndigheten än vad man tidigare trott. Årligen förväntas gruvan kunna producera 1,5 miljoner uns silver och 3000-5000 uns guld per år i koncentrat som sedan säljs till smältverk. Totalt räknar man på en livslängd för gruvan på sex år att börja med, med nuvarande metallpriser

Lyckad nyemission

För Sotkamo Silver är målet att vara igång med fullskalig produktion i början av 2018. För att nå dit behöver man dock investera 320 MSEK för att färdigställa gruvan. Som ett steg i detta genomförde Sotkamo Silver därför en nyemission i juni i år. Enligt Timo Lindborg fick man bra gensvar på emissionen vilket bidrar till hans känsla av att projektet ligger helt rätt i tiden.

– Marknadsläget var väldigt positivt av flera olika orsaker. Silverbolagens värdering i världen hade ökat kraftigt, samtidigt som silverpriset förstärktes och projektet gick bra. Så emissionen var lyckad och blev fulltecknad.

Totalt fick Sotkamo Silver in 185 miljoner kronor genom emissionen, pengar som kommer gå till att påbörja konstruktionen av gruvan under slutet av det här året. Att nyemissionen föll väl ut menar Timo Lindborg också är viktigt inför de fortsatta förhandlingarna med investerare för att plocka in de resterande pengar som behövs.

Timing rätt för investeringar

Efter mer än 30 år av utvecklingsarbete och planerande närmar sig alltså nu silverfyndigheten i Sotkamo äntligen gruvdrift. Redan nu har arbetet med att bygga infrastrukturen runt gruvan inletts och i slutet av 2016 kommer konstruktionen inledas på riktigt. 

Det som återstår för Sotkamo Silver innan dess är arbetet med att säkra de sista investeringarna. Enligt Timo Lindborg ser också förutsättningarna bra ut för att lyckas även med detta.

– Om man har en syn på att metallpriser och speciellt silver- och guldpriser inte kommer sjunka då är det ett bra läge att investera i oss.

Presenteras av

 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland.

Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Läs mer på www.silver.fi

Gruvan i Sotkamo, Finland.

Redaktionen