Expertpanel: När lyckas er aktiva förvaltning?Har ni något konkret exempel som illustrerar hur just er filosofi kring aktiv förvaltning verkligen betalat av sig och ni kunnat kunnat se tydliga resultat?

fjell_05-200x300Vi har många exempel i våra portföljer historiskt. Ett exempel är Pandora, en framgång som vi investerade i första gångenunder februari 2013. Bolaget uppfyllde kraven på både positiv kurstrend och positiv fundamental analys. Sedan dess har företaget varit ett viktigt bidrag givare till överavkastningen i flera av våra fonder. Vestas (vindkraftverk) och Bakkafrost (laxodling) är andra exempel på bolag som har bidragit bra i våra fonder.

Öyvind Fjell, Fondförvaltare Delphi Fonder 

 


Niklas-233x300Det tydligaste beviset för att vår filosofi har fungerat är självklart att våra aktivt förvaltade fonder överträffat index. Och om det är någon fond som jag vill lyfta fram extra så är det vår Spiltan Aktiefond Stabil som överträffat index och dessutom gjort det till en betydligt lägre risk än den genomsnittliga Sverigefonden. 

Niklas Larsson, marknadsansvarig Spiltan Fonder

 


Stefan-Olofsson-219x300Vår fond är bästa svenska aggressiva blandfond de senaste 5 åren enligt Morningstar och det vi varit duktiga på är att hitta enskilda guldkorn samt vid vissa tillfällen allokera om kapitalet både gällande storleken på exponeringen mot aktiemarknaden samt genom att skifta sektorer. Senaste större sektorrotationen vi gjort är att vi i samband med q2 rapporterna sålde av nästan alla verkstadsbolag med direkt exponering mot Kina.

Stefan Olofsson, förvaltare Sensor Fonder

 

 

Redaktionen