Tre tips för att hitta höstens vinnare på börsenAktiemarknaden har varit turbulent de senaste månaderna och oron över Kinas sviktande konjunktur har gjort att att börserna, världen över, sjunkit kraftigt. Men mitt i all oro ser Johan Thorén på Strand Kapitalförvaltning anledningar till optimism, om man bara vet var man ska leta.

Vi börjar närma oss ett läge där det kan vara dags att hissa seglen igen. Ett bättre börsklimat tror jag är på väg och att det kan hålla i sig en bit in på nästa år, säger Johan Thorén, förvaltningschef på Strand Kapitalförvaltning med lång erfarenhet som både förvaltare och finansanalytiker.

Enligt Johan Thorén beror den generella börsnedgången dels på en för kraftig uppgång i början av året och dels på en allt för kraftig reaktion på den kinesiska inbromsningen i konjunkturen. Båda dessa faktorer tror han har bidragit till att det nu finns många bolag på marknaden som börjar bli lockande. För den som vet var man ska leta finns därför goda förutsättningar för att hitta guldkorn.

Följ Johans blogg på Nordnet genom att klicka här.

Nu har vi haft den här orosperioden, som är väldigt typisk för börsåret och det är här någonstans, i början av hösten som det kan vara lämpligt att öka aktievikten. Då tror jag att man ska leta efter tre saker: 

– Det första är bolag som är konjunkturstabila. Det kan t.ex. vara spelbolag, väktarbolag eller bolag inom dagligvaruhandeln, säger Johan Thorén och fortsätter:

Det andra är att de ska ha någon form av tillväxt. Vi har nollränta i världen idag på grund av att det saknas tillväxt, hade vi haft tillväxt runt om i börsbolagen så hade vi garanterat haft en högre ränta. Men nu är det mest eftertraktade att hitta bolag med tillväxt.

– Det tredje är att de dessutom ska ha en stabil balansräkning som gör att man tryggt kan räkna med att de, minst, kommer betala lika mycket utdelning som de gjorde förra året. Letar man efter ett bolag med de tre faktorerna så tror jag att det är ypperliga köptillfällen nu. Det är just den typen av bolag som investerarna kommer flockas runt ju närmare vi kommer utdelningsperioden.

Undervärderade industribolag

Att den kinesiska ekonomin nu saktat in tror Johan Thorén gjort att många håller sig borta från industriföretag som antingen är verksamma i, eller har en stor export till, Kina. Verkligheten, menar han, är dock mer komplicerad.

Ett exempel är företaget Gränges som tillverkar aluminiumplåt till bland annat kylare i bilar och som har sin största produktionsanläggning i Kina. När Kina devalverade sin valuta spreds en stor oro för den kinesiska ekonomin vilket påverkade Gränges börskurs negativt.

Men om man då tittar djupare så ser man att Gränges anläggning i Kina köper in material och produktionen sker i lokal valuta, men anläggningen förser också företagets amerikanska kunder. Då valutan sjunkit i Kina och försäljningen sker i dollar, då blir det ju en valutavinst av det hela. De är inte alls förlorare bara för att Kina devalverade, förklarar Johan Thorén.

Läs mer om Strand Kapitalförvaltning här.

Med tanke på att Kina nu går in i en ny ekonomisk fas tror Johan Thorén inte heller det är sista gången som den här typen av oro kommer uppstå. Just därför ser han en styrka i Strand Kapitalförvaltnings strategi, där man aktivt viktar om sina innehav på börsen utifrån geopolitiska indikationer och konjunkturlägen. På så vis kan de minska exponeringen mot börsen i oroliga lägen och höja exponeringen när man ser att det finns möjligheter till goda investeringar.

Är det så att vi blir negativa till börsen är vi snabba på att dra ner aktievikten. Och omvänt drar vi upp vikten när vi är optimistiska. Allt det här för att minska nedgångarna, och det är mycket viktigt att i en långsiktig förmögenhetsförvaltning hålla nere förlusterna.

Presenteras av

logo
Strand Kapitalförvaltning startade 2004 med fokus på diskretionär förmögenhetsförvaltning. Förutom den diskretionära förvaltningen driver vi idag även två fonder: Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond.

Strand Kapitalförvaltnings förvaltningsstrategi bygger på djupgående analyser baserad på medarbetarnas långa erfarenhet. Alla våra förvaltare har mellan 20-30 års erfarenhet inom finansmarknaden.

www.strandkapital.se


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen