Mjukvara i molnet hjälper forskare i kampen mot cancerGenom att studera proteinerna i exempelvis vårt blod hoppas forskare kunna hitta spår av cancer i ett mycket tidigare stadium. För svenska MedicWave är förhoppningen att ta en framträdande position på den marknaden genom att kombinera mjukvara för proteinanalys med molnlösningar och artificiell intelligens. Nu genomför man också en nyemission för att kunna ta produkten till marknaden.

– Det finns stora förhoppningar om att proteinanalyser ska kunna hitta spår av sjukdomar som cancer på ett mycket tidigare stadium. Det var det man hoppades kunna göra när man knäckte den genetiska koden för 15 år sedan men idag tror man att spår av förändringar kan synas mycket tidigare i proteinerna än i generna, säger Karl Hillgård vd på bolaget MedicWave

Halmstadsbaserade MedicWave har funnits sedan 2005 och är specialiserade på mjukvara för analys av biologisk data från masspektrometri-instrument, en teknik fick nobelpriset 2002. Kärnan i bolagets verksamhet är idag mjukvaran MedicWave Spectrolyzer som används för att att analysera proteiner. Proteomik, som det också kallas, är en snabbt växande marknad som enligt analysföretaget MarketsandMarkets kommer vara värd över 20 miljarder dollar 2018.

Billigare och mer användbart med molnet

Utmaningen som funnits kring proteinanlysen har dock varit de enorma datamängder som måste analyseras. Detta har inneburit att användaren behövt investera i väldigt kraftfulla datorer för att genomföra analysen. Dessutom har licenserna för mjukvarorna varit dyra, med en prislapp från 300 – 500 000  kronor och t.o.m. upp emot miljonen.

»Användaren behöver inte längre investera i dyra licenser, utan tecknar ett abonnemang med en låg månadsavgift och betalar därutöver en rörlig avgift baserad på användandet«

För att få en konkurrensmässig fördel bestämde sig MedicWave därför för att göra saker lite annorlunda inför kommersialiseringen av sin produkt. Mjukvaran hade redan fått bra respons från användare men genom att erbjuda den som en molntjänst skulle kunderna dessutom slippa investera i kraftfulla datorer. Utöver det skulle mjukvaran också säljas genom ett abonnemang, där kunden betalar efter hur mycket de använder tjänsten.

– Användaren behöver inte längre investera i dyra licenser, utan tecknar ett abonnemang med en låg månadsavgift och betalar därutöver en rörlig avgift baserad på användandet, säger Karl Hillgård.

»Genom dessa satsningar skapar vi de bästa förutsättningarna för bolaget att slutligen kommersialisera MedicWave Spectrolyzer och leverera avkastning till våra aktieägare«

Nyemission innan notering

Arbetet med att flytta mjukvaran till molnet påbörjades med en nyemission förra året. Emissionen blev dock inte fulltecknad vilket gjort flytten gått något långsammare än planerat. Enligt Karl Hillgård är man dock nöjda med utvecklingen som bolaget haft under det året som gått sedan emissionen. Bland annat har ekonomin i bolaget stärkts markant samtidigt som man ändå kommit långt med molnflytten och kunnat påbörja nästa steg i produktutvecklingen.

– Det vi gör nu och som ligger rätt i tiden är att vi introducerar maskinlärande eller artificiell intelligens, alltså att ju mer du använder produkten desto bättre blir den. Mjukvaran lär sig helt enkelt att känna igen mönster, säger Karl Hillgård.

Med denna starka utveckling i ryggen och en kommersialisering av produkten inom räckhåll genomför MedicWave nu en nyemission för att få in det kapital som krävs för att slutföra molnflytten  och ta bolaget till en börsintroduktion i slutet av året. För Karl Hillgård innebär det här en spännande period då alla de konkurrensmässiga fördelarna av beslutet att flytta till molnet slutligen kommer betala av sig.

– Genom dessa satsningar skapar vi de bästa förutsättningarna för bolaget att slutligen kommersialisera MedicWave Spectrolyzer och leverera avkastning till våra aktieägare.

Läs mer om emissionen här.

Presenteras av

 Emissionsfakta:

Emissionsbelopp: 2,7 MSEK,

Antal aktier i emissionen: 2 676 199, 

Teckningskurs: 1,25 kronor per aktie, 

Företrädesrätt: varje tiotal (10) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Sista teckningsdag: 30 september.

Memorandumwww.medicwave.com eller Tecknaemission.se

 

 

Karl Hillgård vd för Medicwave.

Redaktionen