Svensk hållbarhetsranking visar de bästa och de sämsta investeringarna i kemikalieindustrinEuropeiska kemikalieproducenter toppar den nya hållbarhetsrankingen ChemScore, följt av en blandning av amerikanska och asiatiska företag. Målet med ChemScore – skapat av miljöorganisationen ChemSec – är att få investerare att satsa på hållbara kemikalieproducenter.

Över 70 procent av alla kemikalier som används och tillverkas i Europa är skadliga för hälsan och/eller miljön enligt Eurostat. Trots detta har investerare och fondförvaltare väldigt lite information om företagens produktion och användning av dessa kemikalier.

ChemScore är en hållbarhetsranking som lanserades i dag av miljöorganisationen ChemSec, som rangordnar hållbarhetsarbetet hos de 35 största aktörerna i kemikalieindustrin. ChemScore syftar till att fånga upp och ranka världen största kemikalieproducenters ansträngningar mot att minska deras produktion av skadliga kemikalier, och att möjliggöra investeringar i säkrare, grönare alternativ.

– För investerare är det avgörande att få en bättre förståelse för företags involvering i produktionen av farliga kemikalier. Många av kemikalierna är inte bara ett hot mot hälsa och miljö, de hotar också avkastningen på investeringen, säger Anne-Sofie Bäckar, VD på ChemSec.

Persistenta kemikalier kemikalier, såsom PFAS, är ett tydligt exempel: De har använts i stor utsträckning i mängder av vardagsprodukter, som till exempel teflon, och lagrats i människan och naturen över decennier. Nivåerna är nu kritiska på många platser runtom i världen. I USA, där flera företag producerar dessa substanser, pågår nu flera rättstvister med beräknade kostnader från 25 till 40 miljarder dollar för de inblandade kemikalieproducenterna.

– Det är inte en tillfällighet att deras aktiepriser har rasat jämfört med industrins genomsnitt, säger Anne-Sofie Bäckar.

Om rankingen
Med ChemScore kan institutionella investerare identifiera de som presterar bäst och sämst i kemikalieindustrin. De 35 största börsnoterade kemikalieproducenterna (baserat på 2018 års intäkter) är rankade i fyra olika kategorier.

 1. Skadlig produktportfölj – varje företags totala produktion av skadliga kemikalier, baserad på deras totala inkomst. Lägre produktion av skadliga kemikalier ger högre poäng inom kategorin.
 2. Utveckling av säkrare kemikalier – strategi mot säkrare produkter, inkluderat designstadiet, marknadsföring av säkrare produkter, forskning och utveckling och grön kemi.
 3. Hantering och transparens – företagets transparens med produktingredienser, och offentliga åtaganden för att fasa ut vissa substanser.
 4. Kontroverser – företagets historik gällande olyckor och kontroverser, såsom böter och andra fällande domar.

Den bästa aktören i årets ChemScore är Holländska kemikalieföretaget DSM.

– Jag är väldigt stolt över att DSM toppar ChemScores ranking. Detta rimmar bra med DSM Resins & Functional Materials ambition att fasa ut alla farliga kemikalier från våra färdiga produkter innan 2025. Rankingen reflekterar vikten av kemikaliesäkerhet som en av många aspekter inom hållbarhet. Kemikaliesäkerhet tas på högsta allvar av vår industri och denna ranking uppmuntrar oss att fortsätta vårt fokus på ämnet. Framöver måste vi jobba tillsammans för att påskynda den hållbara transformationen av vår industri, och skapa ett bättre liv för alla!, säger Helen Mets, Executive Vice-President på DSM Materials.

Läs mer om ChemSec här

ChemScore har utvecklats i samarbete med representanter från kemikalieindustrin. Likaså har ChemScore rådfrågat investeringscommunityn, däribland Aviva Investors, en global kapitalförvaltare som förvaltar tillgångar med ett värde på 345 miljarder pund.

– Att ha förståelse för vilka företag som leder arbetet med hållbar förvaltning av kemikalier, eller vilka som släpar efter sina branschkollegor, är en väldigt viktig del av det större hållbarhetspusslet, och vi är stolta över att leda det arbetet inom investeringscommunityt. ChemScore breddar vår förståelse kring hur företag hanterar riskerna som kommer av att tillverka kemikalier. Dessa inkluderar rättstvister, brist på förberedelser för nya regleringar och förlorat förtroende. ChemScore ger oss också värdefulla insikter kring hur vi kan uppmuntra företag att förbättra sin verksamhet, säger Eugenie Mathieu, Senior ESG Analys hos Aviva Investors.

Fakta och siffror från rankingen

 • De holländska kemikalieföretagen DSM och AkzoNobel har den högsta och den tredje högsta poängen i rankingen.
 • Generellt presterar europeiska företag bäst.
 • Ingen av de 35 företag på listan avslöjar fullt ut vilken typ av kemikalier de producerar i regionerna utanför EU och USA (där lagstiftning tvingar dem att redovisa det).
 • Bara tre företag får mer än tio poäng (utav 18) i kategorin som rangordnar farliga kemikalier i företagens produktportföljer. Dessa företag är Linde, Air Liquide (båda gasföretag) och Indorama Ventures (som främst producerar polyester).
 • Tre företag får noll poäng i denna kategori, vilket indikerar att deras produktportfölj innehåller många skadliga kemikalier.
 • Fyra företag ligger långt före de andra när det kommer till grön kemi och utvecklingen av säkrare kemikalier: DSM, AkzoNobel, Sherwin-Williams och LG-Chem.
 • 14 av företagen producerar icke nedbrytbara kemikalier. Även om många regioner fortfarande inte har reglerat dem i lagstiftning har dessa kemikalier visat sig vara problematiska när de över tid ansamlas i både naturen och i människan.
 • Alla företag har fått en tidsperiod på sju veckor för att lämna feedback på deras respektive rangordning för att potentiellt höja sina resultat. 18 av 35 företag gjorde det.

Kostnader associerat med ChemScore
De övergripande betygen för alla företag är allmänt tillgängligt på https://chemscore.chemsec.org/. En djupare analys av det bäst presterande företaget, DSM, är allmänt tillgänglig. Analyser av de andra företagens resultat ligger bakom betalvägg.

ChemScore är skapat av miljöorganisationen ChemSec. ChemSec siktar mot att publicera en ny ranking varje år för att ha möjlighet att följa kemikalieproducenternas utveckling. Men det innebär stora kostnader att uppdatera och upprätthålla någonting en så omfattande ranking som ChemScore. ChemSec tar därför en liten avgift för att finansiera delar av projektet.

Presenteras av 

För mer information
Peter Pierrou, Head of Communications, ChemSec
peter.pierrou@chemsec.org
+46 739 984 901

Redaktionen